woensdag 24 april 2024
Foto uit 1975 van de Burgemeester van Hoofflaan, links het voormalige pand van de Rabobank
Foto uit 1975 van de Burgemeester van Hoofflaan, links het voormalige pand van de Rabobank

Bewoners centrum in actie: minder verkeer over stedelijke as

Veldhoven – Bewoners rondom de voormalige Rabobank bij de zuidelijke entree van het CityCentrum zijn in strijd gekomen voor minder doorgaand verkeer op deze belangrijke stedelijke as. Dat blijkt uit een enquête die omwonenden hebben ingevuld. Mensen willen meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar groen. Om dit doel kracht bij te zetten, is er een burgerinitiatief gestart.

De gemeente heeft plannen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan’ lag van 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 ter inzage. Maar ook het ontwerpbesluit Wet Geluidshinder trok de aandacht van de buurt.

Enkele bewoners aan De Schimmerik en Bree hebben vervolgens een enquête opgesteld en deze in de omgeving laten invullen. Eén van de conclusies was het burgerinitiatief ‘Autoluwe Stedelijke As’. Zij maakt zich sterk voor bevordering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit wil ze bereiken door het doorgaande verkeer op de Burgemeester van Hoofflaan te weren. Daardoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Als er tenslotte ook meer groen langs de weg kan komen, wordt het echt leefbaar.

Andere conclusies uit de enquête zijn opgeschreven in de gezamenlijke zienswijze. Op 30 oktober ontving wethouder Ad van den Oever het comité. Evenwel zal de formele procedure gelopen moeten worden. Begin 2021 zal het College van B&W reageren op de zienswijze. Daarna volgt een oordeelsvormende raadsvergadering en tot slot zal het bestemmingsplan in een besluitvormende vergadering worden vastgesteld. Maar omwonenden zijn dus los van deze planprocedure een burgerinitiatief gestart.

Joep Roijers is woordvoerder van het burgerinitiatief. ‘De aansluiting van de Burgemeester van Hoofflaan op de Heemweg (en Bossebaan) is een onoverzichtelijk en verwarrend stukje Veldhoven. Dat was al te lezen in de Ruimtelijke Structuurvisie uit 2009. In datzelfde beleidsstuk staat ook ”Kwalitatieve verbetering van de verkeerstructuur, waarbij de overheersende rol van het autoverkeer plaatselijk wordt teruggedrongen ten gunste van het langzame verkeer”. Wij rekenen ook op de steun van de ondernemers aan de Burgemeester van Hooflaan en in het Citycentrum, want aan doorgaand verkeer valt nu eenmaal niet veel te verdienen,’ aldus Roijers. Het burgerinitiatief ziet ook mogelijkheden voor meer levendigheid en denkt daarbij aan festiviteiten in samenwerking met bijvoorbeeld de muziekschool.

Desgevraagd zegt Roijers over de aanleiding van het initiatief, dat het weren van doorgaand verkeer in en rondom het centrum een logische stap is die opmerkelijk genoeg nog niet op de agenda staat van de gemeente. Toch put hij moed uit het positieve gesprek met de verantwoordelijke wethouder. De initiatiefnemers hebben aangeboden mee te helpen met het benodigde verkeersonderzoek. Ze wil met de gemeente en ondernemers samenwerken om het plan verder uit te werken. De keuzes zullen invloed hebben op hoe bewoners in en rond het centrum straks hun eigen woonstek gaan bereiken. Roijers vindt daarom dat er goed geluisterd moet worden naar de omwonenden. Roijers: ‘Voor meer leefbaarheid en meer leven: stop het doorgaande verkeer! Ja waarom eigenlijk niet?’

Eén reactie

  1. Voor meer informatie & contact met werkgroep met betrekking tot zowel het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As als Zienswijzen Bosse Toren Van De Baan verwijs ik graag naar:

    http://www.BosseTorenVanDeBaan.jouwweb.nl

    Maar hier mag natuurlijk ook gereageerd worden.