donderdag 25 juli 2024

Boek uit over ontstaan d’Ekker en toren

d’Ekker – Het boek ’Een toren als hart van de wijk’ is deze week verschenen. Het verhaalt de beginperiode van de ’geheel nieuw uit de grond gestampte’ woonwijk. De veranderingen hebben voor de toenmalige Veldhovense samenleving grote gevolgen gehad. Aanleiding voor het boek is de verheffing van de Jozeftoren van de voormalige H. Jozefkerk tot het eerste Gemeentelijk Monument van Veldhoven. Samensteller is Jaques Beijnen.

De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan vertegenwoordigers van Wijkplatform d’Ekker, de voorzitter, Hanneke te Boekhorst, en de coördinator van de actiegroep, Cor van den Wildenberg. De bijeenkomst vond plaats op de locatie van Sentrum 70, Handwijzer 34 in d’Ekker te Veldhoven.

Vooral de snelle bevolkingsaanwas – waarvan het grootste gedeelte afkomstig van buiten de gemeente – wordt het begin van een onomkeerbaar proces. De overstap van een statische, gezapige en agrarisch georiënteerde dorpse gemeente naar een verstedelijkte samenleving. De inrichting van de wijk is dezelfde als van de bestaande Veldhovense dorpskernen: de parochiekerk centraal gelegen als hart van de gemeenschap.

In de loop der jaren is het kerkgebouw met bijbehorende toren aan de eredienst onttrokken. Alleen de toren staat nog fier overeind in zijn oorspronkelijke gedaante. Deze vrijstaande toren uit 1962 is een gave representant van de naoorlogse wederopbouwarchitectuur. Het draagt bij aan de visuele identiteit van Veldhoven. Het staat symbool voor het begin van de snelle groei van de gemeente Veldhoven.

Het boek telt 40 pagina’s en is samengesteld door Jacq. Bijnen, die dankbaar gebruik heeft gemaakt van de Beeldcollectie van SHEV. Dit project is tot stand gekomen met medewerking van een aantal sponsors en dankzij een financiële bijdrage uit het fonds Vrienden van de SHEV.

Op 11, 12 en 13 juli a.s. tussen 18.00 en 21.00 uur is het boek verkrijgbaar voor de speciale prijs van vijf euro op het adres Sentrum 70, Handwijzer 34 d’Ekker. Daarna verkrijgbaar bij Sentrum 70 (tel. 0611141111) en tevens op het secretariaat van SHEV, Dijkhei 5 Veldhoven (tel. 040 2546541). (Alle voorinschrijvers ontvangen een bericht.)