woensdag 17 april 2024
Carel van Baalen, Marjon Starrowsky van het Kempenkoor. Wilfried van Dongen (penningmeester) en Carla van Olst (voorzitter) van Stichting World Peace Flame Veldhoven en Jan Lamers, voorzitter van het Veldhovens Mannenkoor
Voorzitter Carla van Olst neemt de check in ontvangst. @Foto Evert Geurts

Check uitgereikt van het benefiet kerstconcert

Het benefiet kerstconcert van het Veldhovens Mannenkoor samen met het Kempenkoor heeft 1137 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar de Stichting World Peace Flame Veldhoven.

Afgelopen dinsdag werd dit mooie bedrag overhandigd in de repetitieruimte van het Veldhovens Mannenkoor.

Op de foto hierboven, van links naar rechts: Carel van Baalen en Marjon Sarrowsky van het Kempenkoor. Wilfried van Dongen (penningmeester) en Carla van Olst (voorzitter) van Stichting World Peace Flame Veldhoven. Rechts op de foto staat Jan Lamers, bestuurslid van het Veldhovens Mannenkoor.

Er was heel veel belangstelling voor het concert op 22 december in de Caeciliakerk te Veldhoven. Om de vele bezoekers een zitplaats te geven, nam het Kempenkoor plaats naast het altaar. De leden van het Veldhovens Mannenkoor schikten zich door dicht naast elkaar te gaan zitten. De opbrengst was navenant: er werd een recordbedrag opgehaald van 1137,10 euro.

Het Veldhovens Mannenkoor organiseert jaarlijks een benefietconcert rond de kerst. De eerste keer was zes jaar geleden. In de afgelopen editie stond het koor samen met het Kempenkoor op de bühne, in totaal ongeveer 90 mannen en 60 vrouwen. De koren hebben veel binding met Veldhoven. Het goede doel werd dit keer het Veldhovense initiatief “World Peace Flame Veldhoven”. Deze stichting wil een wereldvredesvlam ontsteken in Veldhoven. Het moet een symbool worden van vrede tussen mensen, ongeacht ras, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, religie of geloofsovertuiging.