zaterdag 2 maart 2024
Dementie symposium in De Schalm
Symposium, hoe gaan wij eigenlijk om met mensen met dementie? @Redactie: Esther Westerhuis

Symposium dementievriendelijke gemeente

Centrum – Afgelopen donderdag was er in De Schalm een symposium over dementie. Professionals in de zorg, welzijn, politie, woonbedrijven en ondernemers spraken met elkaar over ‘Dementievriendelijke gemeente’.

Organisatoren van het symposium waren het Maxima Medisch Centrum, SWOVE en de gemeente Veldhoven. Zij willen ervoor zorgen dat Veldhoven een dementievriendelijke gemeente wordt. Daarin is een sociale benadering van mensen met dementie de rode draad.

Drie specialisten van het Maxima Medisch Centrum vertelden over de verschillende vormen van dementie. In Nederland hebben tussen de 254.000-270.000 mensen dementie. Circa 70.000 mensen wonen in een zorginstelling. De overigen wonen nog zelfstandig en krijgen hulp van de professionals en van familie en vrienden. Dementie kan erfelijk zijn, maar evengoed komt het voor bij mensen zonder dementie in de familiegeschiedenis.

Na de pauze kreeg Frans Hoogeveen het woord, hij is specialist Dementiezorg. Hoogeveen vertelde over de sociale omgang met mensen met dementie. Met video’s en voorbeelden liet hij zien hoe de maatschappij omgaat met mensen met een diagnose. Vaak worden zij apart behandeld, terwijl dit vaak niet nodig is en zeker niet gewenst. Dementie is een proces dat geleidelijk verloopt, gemiddeld 8 jaar.

De avond werd opgeluisterd door de toneelgroep Ervarea. Zij liet zien hoe is het om met dementie te leven. Wethouder Marienne van Dongen sloot de avond af, zij gaf aan onder de indruk te zijn en hoopte dat alle aanwezigen zich willen inspannen voor een dementievriendelijke gemeente.