zaterdag 22 juni 2024
Op de foto (omstreeks 1960) is de vlag te zien

Vlaggen van KBO naar museum ’t Oude Slot

Zeelst – Op 9 februari worden twee historische vlaggen van de seniorenvereniging KBO Zeelst overgedragen aan museum ’t Oude Slot. De vlaggen hingen altijd in de Willibrordus kerk, maar die kerk ging onlangs dicht.

In het verleden werden de vlaggen in deze kerk bewaard en o.a. gebruikt bij uitvaarten in de kerk. Nu er geen uitvaarten meer in deze kerk plaatsvinden en de vlag ook niet meer voor andere doeleinden wordt gebruikt, is besloten om ze over te dragen aan het museum. Hierdoor blijven de vlaggen bewaard voor de toekomst en kan iedereen ze daar bewonderen. In de overeenkomst met het museum wordt wel bepaald dat de seniorenvereniging de vlaggen altijd mag komen lenen.

De Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Veldhoven-Zeelst, zoals de officiële naam was, werd opgericht in 1953. In die tijd was er een duidelijke koppeling met het bisdom in ’s Hertogenbosch. De afdeling in Zeelst was nauw verbonden met de St. Willibrorduskerk. De vereniging werd in de volksmond ‘de bejaardenbond’ genoemd.

Op de oudste vlag, die waarschijnlijk dateert uit de beginjaren van de vereniging, staat als omschrijving ‘kath. bond van bejaarden, St. Willibrord Zeelst’. Op de vlag is ook een afbeelding van deze heilige te zien. De vlag werd gebruikt bij feestelijke gelegenheden, maar ook – met rouw wimpel – bij uitvaarten van KBO leden. Daarnaast ging de vlag mee op bedevaart. Op onderstaande foto van omstreeks 1960 is de vlag te zien.

De tweede vlag dateert uit het jaar 2000 en is gemaakt door Truus Derks-Camps (1926-2014). Zij was een zeer actief KBO (bestuurs)lid. De vlag werd ontworpen door haar dochter Dorothé op basis van een logo ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 1989-1990 van St. Willibrord. Het is een fraai gestileerde uitbeelding van het ruiterstandbeeld, St. Willibrord te paard, met een Fries kerkje in zijn rechterhand. Het standbeeld dat gemaakt is door Albert Termote is te vinden op het Janskerkhof in Utrecht.

Dorothé koos de heldere kleuren wolvilt uit en haar moeder maakte er een vlag van. Op 1 juli 2000 werd de vlag ingezegend tijdens een Heilige Mis in de St. Willibrorduskerk te Zeelst. Jarenlang deed de vlag dienst bij bijzondere gelegenheden van de KBO Zeelst.

70 jaar na de oprichting van de KBO Zeelst is de vereniging getransformeerd naar een seniorenvereniging voor iedereen boven de 50 jaar. Er bestaat geen directe relatie meer met de kerk. Het is primair een gezelligheidsvereniging gericht op ontmoeting en verbinding. Hiervoor worden diverse activiteiten aangeboden. Daarnaast wil de vereniging haar leden ondersteunen en informeren om zo de zelfredzaamheid en weerbaarheid van senioren te vergroten. De collectieve belangen van de leden worden behartigd in en nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de Seniorenraad in Veldhoven.
De seniorenvereniging telt 500 leden. Meer informatie treft u aan op www.kbo-zeelst.nl