woensdag 19 juni 2024

Experiment begint in Veldhoven: vluchtelingen aan het werk

Veldhoven – Op een tijdelijke opvanglocatie in Veldhoven start vandaag een uniek experiment. Een groep van veertig statushouders in maximaal dertig dagen tijd aan het werk krijgen. Dat moet gaan gebeuren via training en scholing. Het project wil vluchtelingen zicht op een humanitair bestaan bieden. Maar óók het tekort aan technisch personeel in de Brainport-regio oplossen.

De lokale pilot, waarbij de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) nauw betrokken zijn, is geslaagd als 30 van de 40 statushouders doorstromen naar een vaste baan of minstens een halfjaarcontract. Met een positief resultaat in Veldhoven kan het snel gaan.  Eerst naar een provinciale aanpak en met als uiteindelijk doel een landelijke uitrol over circa twaalf maanden.

Assemblage-medewerker

Cruciaal element in de pilot is om migranten meteen te laten starten met om- of bijscholing. Ook als zij nog geen eigen woonruimte hebben. De entree op de arbeidsmarkt wordt zo makkelijker. De eerste lichting wordt via Brainport Assembly geschoold tot assemblage-medewerker, een functie waar bedrijven als DAF en VDL om staan te springen.

Organisatie

Betrokken bij het experiment is Start Foundation dat al 24 jaar is gericht op onorthodoxe oplossingen voor arbeidsmarktproblemen. Zij neemt de aanloopkosten voor haar rekening. De uitvoering van dit pilot programma is in handen van United Work (UW). Zij hielp met haar methode in vier jaar tijd al ruim 8.000 Syrische vluchtelingen in Turkije aan een duurzame baan. UW is een ANBI stichting en is binnen de detachering- en uitzendbedrijven van de IP Flexgroep (gespecialiseerd in bouw en techniek) het sociale en maatschappelijke hart van de organisatie. De groep heeft vestigingen in Nederland, Turkije en Roemenië.

Vacatures staan centraal

‘Vacatures staan centraal,’ zegt UW-directeur Frank Damen: ‘Waar zit het bedrijfsleven om te springen? Daar kijken we naar. En enkel en alleen voor die banen leiden we mensen op. Daarbij ligt onze focus nadrukkelijk op werkzoekende vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelingen.’
Het COA en UW hebben een nauwe samenwerking in dit programma “from refugee to employee”. Ook het COA vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om statushouders te begeleiden naar duurzame arbeid. Daarbij verloopt integratie makkelijker en sneller wanneer een statushouder een baan heeft.

Regels veranderen

Projectleider Erik Rouw van Start Foundation is zich bewust van het feit dat er de nodige hobbels liggen om vluchtelingen zonder woning toch al te gaan opleiden. ‘Maar werk is een van de beste medicijnen om toevoeging aan je leven te geven in een land waar je een nieuw bestaan moet opbouwen. En de krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat we mensen die niet jaren doelloos op een AZC willen rondhangen, maar die graag willen meedoen die kans ook moeten geven. Als we daarvoor andere regels moeten bedenken, dat moet dat maar.’