zaterdag 22 juni 2024

Festival of Nine Lessons and Carols

‘d Ekker – In de Immanuelkerk aan de Teullandstraat 1 is er op 17 december een concert. Aanvang 19.00 uur. De titel luidt ‘Festival of Nine Lessons and Carols’.

De viering van het Festival of Nine Lessons and Carols is in 1880 ontwikkeld door de anglicaanse bisschop Edward White Benson, de latere aartsbisschop van Canterbury, voor de kathedraal van Truro in Cornwall. De lezingen uit de Bijbel gaan over de verbanning uit het paradijs, de visioenen van een verwachte verlosser en de geboorte van Jezus.

Vanaf 1918 wordt ook in King’s College Chapel de viering in deze vorm gehouden. Sindsdien heeft deze zich over de hele wereld verspreid, tot in Veldhoven toe!

Festival of Nine Lessons and Carols in de kapel van het King’s College in Cambridge is de beroemdste van de talrijke Carolservices die in Groot-Brittannië gehouden worden (uitgezonden door de BBC). Deze wereldwijde viering is een teken van de verbondenheid die de wereld hard nodig heeft.

Dit jaar met Capella Vesperale, het koor van de Stichting Oecumenische Koorvespers, onder leiding van Fred Vonk. Met medewerking van Niels de Klerk op orgel.