dinsdag 16 juli 2024
Rood-wit paaltje bij de ingang van de Zuringbeek

Geen paaltjes in Cobbeek-Zuid

Cobbeek – Er  komen geen paaltjes bij de ingangen van het woonerf in Cobbeek-Zuid. De gemeente heeft dit per brief laten weten aan de wijkbewoners. 61% van de respondenten op de enquête was tegen deze maatregel, 39% zag het wel zitten als een paaltje auto’s zou verhinderen om de wijk in te rijden. 

Aanleiding voor de enquête waren klachten uit de buurt over ‘schade aan woningen’. De meningen waren verdeeld. Bewoners aan de Mosbeek zijn faliekant tegen paaltjes. Het voetgangersgebied is de enige manier voor hen om met de auto voor het huis te komen. Andere bewoners in de wijk met een poort grenzend aan garagepleintjes waren genuanceerd of uitgesproken vóór het afsluiten van het woonerf. Wie voor een verhuizing of bezorging toch toegang zou willen hebben, had bij de gemeente de sleutel moeten vragen.

De gemeente schrijft in de brief dat de discussie is beslecht. Het voetgangersgebied wordt niet afgesloten met paatjes. Wel blijft het gebied verboden voor gemotoriseerd verkeer.