dinsdag 16 juli 2024

Gemeente, politie en burgers samen tegen ondermijning

Veldhoven – Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De politie in De Kempen heeft vorig jaar 5 drugslabs en 15 hennepkwekerijen ontmanteld. Het team verrichtte 59 aanhoudingen voor het bezitten, maken of verhandelen van drugs. Ook gingen diverse panden op slot. Dat staat in het Jaaroverzicht ondermijning Basisteam De Kempen 2023.

De politie werkt in de regio samen met de gemeente Veldhoven, Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Waalre. Het Jaaroverzicht is onlangs aan de acht aangesloten gemeenten aangeboden. De gemeente Veldhoven presenteerde ook haar eigen resultaten met het jaaroverzicht ondermijning gemeente Veldhoven 2023.

Rol Veldhovenaren belangrijk

‘Het is onze taak als gemeente om alles te doen wat we kunnen om te zorgen dat onze inwoners
veilig zijn’, aldus Marcel Delhez, burgemeester van Veldhoven en voorzitter van Basisteam De
Kempen. ‘We moeten ook zorgen dat het bedrijfsleven kan werken, zonder dat ondernemers
bang hoeven te zijn dat ze – zonder dat ze het in de gaten hebben – samenwerken met
criminelen. Daarbij hebben we ieders hulp hard nodig. Veldhovenaren zien zelf heel goed wat er
in de wijken gebeurt en kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren en melden van
verdachte situaties.’

Slagkracht vergroot

Veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Daarom werkt de gemeente
Veldhoven in Basisteam De Kempen en in de rest van Oost-Brabant samen op het gebied van
integrale veiligheid en handhaving. Dat vergroot de slagkracht en bovendien wordt kennis en
expertise met elkaar gedeeld. Delhez: ‘We plukken steeds meer vruchten van de intensieve
samenwerking binnen Basisteam De Kempen. Ook zetten we stevig in op brede bewustwording
als het gaat om de impact die ondermijnde criminaliteit heeft op de gemeente Veldhoven en de
regio als geheel.’

Het netwerk van samenwerkende partijen is inmiddels groot. Zo werken de acht gemeenten in
Basisteam De Kempen nauw samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Politie, OM,
Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV), woningcorporaties, bedrijventerreinen en zorg- en
welzijnsinstellingen.

Laagdrempelig informeren

Naast tal van acties om ondermijning aan te pakken heeft het Basisteam De Kempen aandacht
voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid, weerbaarheid en preventie. Zorg-,
jeugd-, en veiligheidsdomein werken daarvoor nauw samen. Zo lanceerde het team bijvoorbeeld
een campagne op socialmedia om inwoners laagdrempelig te informeren en meer bewustwording
te creëren over de risico’s en signalen van hennepkwekerijen en drugslabs.

Gemeente Veldhoven organiseerde daarnaast een ‘Week van de Weerbaarheid’ om ook medewerkers van de gemeente te informeren over veiligheid, integriteit en weerbaarheid.
Aanvullend was er een raadsavond ‘Ondermijning en Integriteit’ en een ‘Preventiedag
bedrijventerreinen’, waarbij de gemeente 45 bedrijven bezocht.

Melden helpt

Ook inwoners van Veldhoven kunnen bijdragen aan de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit door het melden van signalen. Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte
situaties melden door anoniem contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem op
telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Melden kan ook bij de politie via
0900 88 44 of bij de gemeente via alert@veldhoven.nl.