donderdag 13 juni 2024

Afscheidsreceptie burgemeester Jack Mikkers

De benoeming van Jack Mikkers tot de nieuwe burgemeester van ‘s-Hertogenbosch is vrijdag 25 augustus officieel goedgekeurd. De ministerraad ging akkoord en de koning heeft getekend. Dit gebeurde o.a. in aanwezigheid van minister Plasterk, zo meldt Jack Mikkers vandaag op zijn Facebook pagina. Op 11 oktober wordt Mikkers geïnstalleerd als burgemeester van de provinciale hoofdstad.

Om Jack Mikkers voor de laatste keer in het zonnetje te zetten, organiseert Gemeente Veldhoven een afscheidsreceptie waar alle belangstellenden welkom zijn. Deze receptie vindt op woensdag 20 september plaats tussen 19 en 21 uur in de foyer van Theater De Schalm op Meiveld 3. Jack Mikkers en zijn vrouw Astrid Baggermans hebben in de afgelopen 10 jaar zeer veel Veldhovenaren leren kennen en ze hopen dan ook op deze afscheidsreceptie velen van hen nog eens de hand te kunnen schudden.

Voor het geval belangstellenden iets willen geven, dan stelt Jack Mikkers een gift voor Stichting Voedselbank en Stichting Leergeld erg op prijs. Zoals hij zelf aangeeft: “Deze organisaties zijn belangrijk voor Veldhoven. Zij dragen uit wat belangrijk is, mensen die zich geheel belangeloos inzetten om mede-Veldhovenaren juist dat nodige steuntje in de rug te geven.” Een donatie kan overgemaakt worden op NL08BNGH0285008714 onder vermelding van ‘cadeau burgemeester/223912’. Tijdens de receptie staat ook een speciaal daarvoor bestemde bus in de foyer voor donaties aan deze Veldhovense instellingen.