dinsdag 16 juli 2024
Frans Hofmeester was sociaaldemocraat in hart en nieren

Frans Hofmeester (83) zondag overleden

Veldhoven – Met droefenis en verslagenheid heeft GroenLinks & PvdA Veldhoven kennisgenomen van het overlijden van Frans Hofmeester. Daarmee verliest de Veldhovense politiek een bijzondere man met het hart op de goede plek. Een politicus met liefst 42 jaar ervaring. Frans was iemand die altijd de verbinding zocht, maar die ook durfde uit te komen voor zijn mening. Frans is op zondag 6 maart op 83-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Frans Hofmeester was een sociaaldemocraat in hart en nieren. Al vanaf 1980 in Bladel. Eerst als Gemeenteraadslid en later daar als wethouder. Een echte rode ‘rakker’. Hij streed voor meer solidariteit en gelijke kansen. Het ging om het collectief en nooit om het individu. Later verhuisde hij naar Veldhoven. Om ook hier zijn idealen waar te maken. En als lijsttrekker stond hij in 2006 aan de basis van een hele mooie verkiezingsuitslag. Wat hem voor de tweede keer wethouder maakte. Maar nu in Veldhoven.

Frans was in staat om zijn innerlijke kracht en positieve blik over te brengen op anderen. En in zijn politieke carrière heeft hij altijd de verbinding gezocht. Met de gemeenschap, maar zeker ook in de Raad. Het belang van de ander stond voorop. En dat tekent de houding en inzet van Frans. Met scherpte, maar ook met humor maakte hij het verschil. En daarmee heeft hij ook een enorme stempel gedrukt op de groei en ontwikkeling van Veldhoven.

GroenLinks & PvdA Veldhoven zal zich blijven inzetten voor het gedachtegoed van Frans en de wijze waarop hij voor zijn idealen streed. Met saamhorigheid en verbinding als basisprincipes. Want alleen samen kom je verder en sta je sterk in de huidige maatschappij. Wat ons betreft blijft Frans een inspirator voor ons en een voorbeeld voor iedereen.

Noot van de redactie: de tekst hierboven is integraal overgenomen van het persbericht van Groen Links & PvdA Veldhoven.

Eén reactie

  1. Bedankt Frans,voor je tijd en vooral je luisterende oor.
    Het gaat je goed.goeie reis,en tot ziens.
    John