zaterdag 20 april 2024
Maatschappelijk symposium

Uitnodiging: kick-off Maatschappelijke Participatie

De gemeente Veldhoven wil inhoud en vorm geven aan de ambitie dat in Veldhoven iedereen mee kan doen aan de samenleving, Maatschappelijke Participatie. Daarom organiseert gemeente Veldhoven op maandag 8 mei a.s. een kick-off om met zoveel mogelijke mensen in gesprek te gaan. De centrale vraag is: “Hoe benutten we de Veldhovense kwaliteit van betrokkenheid en saamhorigheid en stellen we iedereen in Veldhoven in staat om deel te namen aan de samenleving?” 
De 2 identieke sessies zijn van 14.00 tot 17.00 en van 18.30 tot 21.30 uur. De kick-off is de eerste start van het proces en zal innovatief, creatief en inspirerend zijn.  Bij beide sessies zijn wethouder Mariënne van Dongen en spreker prof. dr. Nico van Meeteren (innovator/werkzaam bij Health~Holland) aanwezig. Om de opgedane inzichten, die zijn opgedaan tijden de kick-off, verder te verdiepen wordt er op 29 mei en 15 juni a.s. verder gepraat over diverse thema’s. Tijdens de kick-off kunt u aan aangeven of u daaraan wilt deelnemen.
Indien u interesse heeft om mee te praten tijdens de kick-off kunt u zich aanmelden vóór 30 april 2017 via: https://www.veldhoven.nl/kickoff-maatschappelijke-participatie.