donderdag 29 februari 2024
Wethouder Ad van den Over ondertekent overeenkomst voor betere bereikbaarheid industrieterrein De Run

Veldhoven, Provincie en Rijkswaterstaat ondertekenen beheerovereenkomst

‘s-Hertogenbosch – Gemeente Veldhoven ondertekende woensdag 7 maart tezamen met provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een beheerovereenkomst. Dit is een stap in de samenwerking tussen de drie organisaties om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren. De ondertekening vond plaats in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Namens gemeente Veldhoven ondertekende wethouder Ad van den Oever de overeenkomst. Met het ondertekenen van de beheerovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en het beheer en onderhoud van de nieuwe aansluiting op de Rijksweg A67 van de N69, de Kempenbaan en Zilverbaan. Gemeente Veldhoven, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant zetten hiermee een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van Kempenbaan-West en de aansluiting op de snelweg A67.

Op dit moment is het bestemmingsplan Kempenbaan-West, waar de aansluiting op de A67 onderdeel van uitmaakt, nog niet onherroepelijk. Ondanks dat, onderzoekt gemeente Veldhoven samen met haar partners de mogelijkheden om de voortgang in het project te houden. Voorop staat dat de partners nog steeds inzetten op de realisatie van de N69, Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Op de foto zijn van achter naar voor te zien: Eric Diepstraten (Directeur Netwerkmanagement Zuid-Nederland Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat), Christophe van der Maat (gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant) en Ad van den Oever (wethouder gemeente Veldhoven).