woensdag 19 juni 2024

VSA draagt Jan van Burgsteden voor als nieuwe wethouder VSA in Veldhoven

In de gemeenteraad van 30 mei a.s. wordt Jan van Burgsteden vanuit VSA voorgedragen als nieuwe wethouder. Met hem kan het beleid van de VSA en de coalitie naadloos worden voortgezet.

Jan is 58 jaar, getrouwd met Jeanette en samen hebben ze twee kinderen en zeven kleinkinderen. Hij is sportliefhebber, leest graag en is woonachtig in Veghel. Jan heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven en ook bestuurlijk heeft hij zijn sporen verdiend. Hij is vanaf 2008 als wethouder actief geweest in de gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. Met steeds vergelijkbare portefeuilles als wethouder Ramaekers, waaronder economische zaken, milieu en ruimtelijke ordening. Door de fusering per 1 januari j.l. van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot Meijerijstad is hij daar als wethouder gestopt.
Met Jan van Burgsteden haalt Veldhoven en VSA een ervaren, sympathieke man in huis.
Belangrijk voor VSA is dat er in het college een bestuurder aantreedt, met kennis van de portefeuilles die door de vorige VSA wethouder werden ingevuld. Belangrijke criteria op basis waarvan de keuze is gemaakt. Hierdoor kan hij meteen aan de slag als wethouder.
VSA wil met deze voorgedragen wethouder gezamenlijk met het college en de gemeenteraad het huidige krachtige beleid voortzetten en tevens verder kijken naar de periode vanaf 2018.

Na een periode van tien jaar wethouderschap wacht voor Nicole Ramaekers een nieuwe uitdaging als burgemeester van Gulpen en Wittem. Voor VSA aanleiding om op zoek te gaan naar iemand die haar kan opvolgen. VSA heeft dit traject met alle zorgvuldigheid aangepakt en draagt na een uitgebreide selectie graag Jan voor. Er is een selectiecommissie samengesteld die zich heeft laten ondersteunen door een extern adviesbureau. Na een eerste selectie zijn er gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Deze kwamen zowel vanuit de eigen partij als erbuiten. Unaniem is voor Jan van Burgsteden gekozen als nieuwe VSA wethouder.

VSA wenst Jan van Burgsteden veel succes en plezier in zijn nieuwe functie na benoeming door de gemeenteraad.