dinsdag 16 juli 2024

VVD, GBV en PvdA komende 4 jaar in college

In de periode 2018-2022 gaat de nieuwe Veldhovense coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling. De onderhandelaars hebben de besprekingen hierover onder aanvoering van VVD’ers Daan de Kort en Ad van den Oever succesvol afgerond. De installatie van de nieuwe wethouders zal plaatsvinden tijdens een ingelaste raadsvergadering op 14 mei a.s.

Het coalitieakkoord is een verhaal op hoofdlijnen en krijgt de titel ‘Samen, Stabiel en Sterk!’. Een akkoord, dat inhoudelijk aansluit bij de huidige Programmabegroting van de gemeente, maar bovendien ook zaken in zich heeft die rekening houden met de wensen van zowel de nieuwe coalitie- als de oppositiepartijen.

Er komen vijf wethouders in het nieuwe college met een totale formatie van vier fulltime plaatsen, zoals nu ook het geval is. Namens de VVD zijn dat Daan de Kort (0,8: economische zaken en sport) en Ad van den Oever (1,0: stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid). Voor GBV komen Mariënne van Dongen-Lamers (1,0: sociaal domein en subsidies) en Hans van de Looij (0,6: wonen en beheer openbare ruimte) terug op hun post. Ten slotte zal Jeroen Rooijakkers (0,6: financiën en duurzaamheid) namens de PvdA het college qua wethoudersformatie completeren.

‘Om te komen tot deze coalitie is een open en transparant proces doorlopen’, aldus een tevreden Daan de Kort. ‘We hebben met alle partijen tenminste twee keer overlegd en allen de kans gegeven hun input te leveren. Daar kunnen we positief op terug kijken.’