zaterdag 20 april 2024
receptionist van gezondheidscentrum Heikant
@Foto van website gezondheidscentrum Heikant

Gezondheidscentrum Heikant: de beste apps over gezondheid

Heikant – Hoe denken mensen in Heikant over digitalisering in de zorg? Wat vinden ze wel en niet zinvol? En hoe kunnen zorgverleners hun patiënten digitaal ondersteunen? Op zoek naar antwoorden werkt Gezondheidscentrum Heikant samen met wijkbewoners. Het eerste resultaat: een praktisch overzicht van 16 aanbevolen apps en websites over gezondheid, zorg en welzijn. 

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en als we het goed inzetten kan het veel toevoegen. We regelen van alles via websites en smartphone-apps.  Ook op het gebied van zorg groeit de behoefte om meer digitaal te kunnen doen: informatie opzoeken, afspraken maken, beeldbellen, advies krijgen, een training of behandeling volgen. Als dit online kan, biedt dat verschillende voordelen. Je bent minder afhankelijk van de werktijden van zorgverleners en je bent flexibeler in de tijd en de plek waar je iets doet. Maar vooral zien we dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en meer zelf kunnen.

De zorgverleners en cliëntenraad van Gezondheidscentrum Heikant houden zich al enige tijd bezig met ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘positieve gezondheid’. Bij dat laatste ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf: hun veerkracht en dat wat hun leven betekenisvol maakt. Meer digitale mogelijkheden sluiten uitstekend aan op persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid. Maar wat zijn de wensen en behoeften in Heikant?  Om daar inzicht in te krijgen, ontvingen honderden patiënten vorig jaar een online vragenlijst. Het ‘cliëntenpanel’ vertegenwoordigde diverse groepen uit de wijk: van ouderen tot mensen met jonge gezinnen.

Op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn bestaan er talloze websites en apps. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. In de sessies gaven de wijkbewoners aan dat zij behoefte hebben aan een overzichtelijke ‘gids’ met betrouwbare en zinvolle suggesties. Op basis  van de ervaringen van de zorgverleners  stelden ze een top 16 samen. Die is vervolgens met het cliëntenpanel besproken.

De aanbevolen websites en apps beslaan verschillende terreinen: lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, mantelzorgondersteuning, welzijn, zelf monitoren (bv. diabetes), slaaptraining, hersentraining, burenhulp en informatie over medicijnen. De top 16 staat inmiddels op de website van het gezondheidscentrum en er is ook een flyer beschikbaar.

Gezondheidscentrum Heikant is trots op het eerste tastbare resultaat van de nieuwe samenwerkingsvorm met wijkbewoners. Er komt zeker een vervolg, want het cliëntenpanel wordt een vaste klankbordgroep.