donderdag 29 februari 2024

Gratis haagbeplanting voor meer natuur in de wijk

Project Natuur in de Wijk is bedoeld voor Veldhovenaren in het zogeheten kerngebied. Zij komen in aanmerking voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Het doel is een beter leefgebied te maken voor vogels en insecten. Inmiddels zijn er al honderden nestkasten uitgereikt. Nu is de volgende stap het vergroenen van de wijken. Het gaat om Middelberg, ten noorden van de Sitterlaan en tussen de Goudslager en de Sterrenlaan.

Bestel nu beplantingspakketten

Via de site van Natuur in de Wijk kun je je nu nog inschrijven voor het ontvangen van diverse typen gratis beplantingspakketten, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je kunt kiezen uit vier pakketten, te weten beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag. Minimale afname is 5 meter, maximaal 25 meter. Heb je nog een hoekje om bloemen te zaaien? Vraag via de site gratis bloemenzaad aan. De insecten zullen je dankbaar zijn! Ook zijn er nog enkele nestkasten beschikbaar.

Kerngebied

Mensen in het kerngebied, grofweg ten zuiden van Middelberg, ten noorden van de Sitterlaan en tussen de Goudslager en de Sterrenlaan, komen als eerste in aanmerking voor beplanting. Als er nog beplanting over is komen ook mensen in de aangrenzende straten in aanmerking. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten/veldhoven vind je het kerngebied.

Het project

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in dorp en stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om goed te kunnen overleven. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze soorten.

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”.