donderdag 25 juli 2024
Arjan Kruik aan het ademhalingsapparaat

‘Ik was vrijwel de hele dag ontzettend moe’

Veldhoven – Waren het hartklachten, had hij corona? Arjan Kruik (60) wist het niet. Wat hij wel wist, was dat hij begin vorig jaar beroerd was van moeheid. Uiteindelijk blijkt hij slaapapneu te hebben. Een ademhalingsapparaat van Philips brengt uitkomst. Maar in juni van dit jaar blijkt het apparaat mogelijk schadelijk te zijn voor de gezondheid.     

Kruik is niet de enige die last heeft van slaapapneu. Volgens de Nederlandse ApneuVereniging zijn in ons land zo’n 300.000 mensen gediagnosticeerd met slaapapneu. Eind april kwam in het nieuws dat ademhalingsapparaten van Philips voor apneupatiënten mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Het geluiddempende schuimrubber in het apparaat zou kunnen afbrokkelen en gassen kunnen afgeven. Wereldwijd zijn er enkele miljoenen van het Philipsapparaat in omloop. De Nederlandse ApneuVereniging schat dat zeker tienduizenden landgenoten de apparaten gebruiken. Deze gebruikers kwamen in grote onzekerheid te verkeren.

63 seconden

Kruik was maar wat blij toen hij op 13 oktober 2020 met het apparaat kon beginnen. ‘Daarvoor was ik vrijwel de hele dag (’s avonds altijd) ontzettend moe.’ Bezoeken aan huisarts, cardioloog en longarts leveren in eerste instantie niets op. Als de cardioloog aan slaapapneu denkt, verwijst deze Kruik terug naar de longarts. Er volgt een slaaponderzoek bij het MMC in Eindhoven. Daaruit blijkt dat hij een matige tot ernstige apneu heeft. Elk uur stokt zijn adem 15 tot meer dan 30 keer. De langste apneu duurde zelfs  63 seconden. Kruik: ‘Dan zijn er niet zoveel mogelijkheden. De beste oplossing is om een CPAP (continuous positive airway pressure) te gaan gebruiken. Na een voorlichtingsmiddag in het MMC, waar ook de leverancier bij was, startte ik op 13 oktober met het apparaat.’ Na enkele weken is hij gewend aan het masker dat hij ’s nachts draagt. Het apparaat brengt een heel lage zoemtoon voort, maar die is niet storend volgens Kruik. Het apparaat registreert ook de gebruiksuren, of het masker goed sluit en de eventuele apneus. ‘Met het apparaat zit ik op maximaal 3 apneus per nacht, maar 3 is zeldzaam. Ik sta uitgerust op en heb door de dag veel meer energie.’

Problemen

Op 14 juni hoort Kruik via een kennis over de problemen met het apparaat. ‘Diverse media maakten er inderdaad melding van. Ik ben volgens het advies direct gestopt met het gebruik van het apparaat. Slapen zonder dat apparaat vond ik heel eng. Het is mijn steun en toeverlaat ’s nachts.’ Kruik zoekt vervolgens contact met zijn leverancier, maar die had nog niets van Philips gehoord. De leverancier adviseert hem om het advies van Philips ter harte te nemen. ‘Ook mijn longarts adviseerde me dit. Gaandeweg ontving ik signalen dat her en der mensen het apparaat toch bleven gebruiken.’

Kruik besluit desondanks het apparaat vooralsnog links te laten liggen. Maar na 2 à 3 weken krijgt hij weer klachten. ‘Wallen onder mijn ogen. Ik snurkte weer en de vermoeidheid keerde terug.’ Begin juli neemt hij opnieuw contact op met de longarts. ‘Ik kreeg een bandje te beluisteren. Bij toenemende klachten mocht ik het apparaat weer gaan gebruiken. Dat heb ik gedaan en gelijk de eerste nacht had ik er weer profijt van.’ Philips werkt momenteel op last van de Amerikaanse toezichthouder aan een terugroepactie van deze ademhalingsapparaten. Het bedrijf heeft hiervoor 500 miljoen euro gereserveerd.