woensdag 24 april 2024

Hoe ziet Veldhoven eruit in 2040?

Veldhoven – Het is een beetje vanaf de maan naar de aarde kijken. Hoe ziet ons Veldhoven er over 20 jaar uit? Toch is dat gedaan. Er ligt nu een zogenoemde Omgevingsvisie op tafel. De gemeente nodigt iedereen uit daarop te reageren.

In de omgevingsvisie lees je hoe Veldhoven er in 2040 uit ziet. Waar wonen we, waar werken we, waar is het nog groen? Daarmee moet voortaan rekening worden gehouden als er nieuwe plannen worden gemaakt. Na deze visie komt er een omgevingsplan. Bestemmingsplannen zijn dan verleden tijd. Dus, alles wat er gebouwd gaat worden moet passen bij de ambities, uitgangspunten en kaders die in deze omgevingsvisie staan.

Reageren

Er is een website gemaakt over de ontwerp-omgevingsvisie: www.omgevingsvisie-veldhoven.nl. Of download de PDF (82 pagina’s) hier.  Tot en met 14 oktober 2021 kan iedereen schriftelijk of mondeling op de ontwerp-omgevingsvisie reageren door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van de ontwerp-omgevingsvisie u een opmerking heeft en waarom u dat vindt.

Online presentatie

Op dinsdag 7 september 2021 geeft de gemeente van 19.00 tot 20.00 uur online via Zoom een toelichting op de ontwerp-omgevingsvisie. U mag ook vragen stellen. U kunt deelnemen via de groene knop op www.veldhoven.nl/omgevingsvisie. Of ga op www.zoom.us naar de tab ‘join meeting’ en log in met: Meeting ID: 824 1828 8550 en Passcode: 548783

Eén reactie

  1. Als je het document leest (en ook de Ruimtelijke Structuurvisie uit 2009), dan zie je dat er inhoudelijk eigenlijk helemaal niet zoveel is veranderd.

    Er wordt nu ook gesteld dat participatie centraal staat, maar dat punt moet ondanks de vertraging van de nieuwe Omgevingswet nog worden uitgewerkt. Ook gaat het nieuwe beleid gemonitord worden, maar de oude Inbreidingsvisie had ook geëvalueerd moeten worden.

    We zijn erg benieuwd wat de gemeente Veldhoven deze keer met zienswijzen van haar Burgers gaat doen.

    Wordt (binnenkort) vervolgd…