dinsdag 16 juli 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Wat te doen met bedrijfswinsten?

Het is inmiddels september en de meeste grote bedrijven hebben inzicht gegeven in de gang van zaken. Veel beursgenoteerde bedrijven verrasten de markt met beter dan verwachte halfjaarcijfers. Bij sommige bedrijven wordt enorm veel geld verdiend waardoor het bedrijf veel geld liquide heeft staan. Als het geld niet nodig is als werkkapitaal of het doen van investeringen kan het ook teruggegeven worden aan de aandeelhouders. De voor- en nadelen van deze mogelijkheden worden hieronder kort toegelicht.

Geld in kas houden

Het geld in kas houden kan door beleggers gezien worden als een zwaktebod. Dit geld levert niets op en zal de winst per aandeel dus negatief beïnvloeden. Dit kan een passende keuze zijn wanneer een bedrijf binnen een bepaalde termijn de middelen nodig heeft voor een overname of voor andere grote investeringen. Worden dergelijke investeringen niet voorzien dan ligt deze keuze minder voor de hand. Een nadeel van het in bezit houden van veel kasgeld kan zijn dat een bedrijf te gemakkelijk overgaat tot een minder goede aankoop, omdat het bestuur iets met het overtollige geld wil doen.

Dividend uitkeren

Een logischer alternatief kan dan zijn om de winsten die niet benodigd zijn voor de bedrijfsvoering terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Deze winst kan dan eenvoudig worden gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en kan dan als éénmalig dividend worden uitgekeerd. De reden dat een bedrijf hier meestal niet voor kiest heeft te maken met het feit dat het management beleggers graag een stabiel en voorspelbaar dividend geeft.

Zeker bij waarde-aandelen, waarbij het dividend een substantieel deel van de opbrengst voor aandeelhouders vormt, wordt dit door de aandeelhouders gewaardeerd. Zo had Royal Dutch Shell zijn dividend tot 2020 nooit verlaagd. Het dividend gaf aandeelhouders een “zekerheid’ op een bepaalde vergoeding. Dit maakte het aandeel populair bij beleggers die graag een inkomstenstroom ontvingen. Bij een lagere koers van het aandeel en een gelijkblijvend dividend in geld leidt een lagere koers tot een steeds procentueel hoger dividendrendement. Dit kan een aandeel aantrekkelijk maken om in te beleggen. Echter het bedrijf besloot om het dividend te verlagen omdat het bedrijf dit financieel niet meer kon verantwoorden. Dit kan de bodem onder een koers weghalen. Zo daalde het aandeel Royal Dutch Shell in 2020 van ongeveer € 27 aan het begin van het jaar tot ongeveer € 11 in oktober van dat jaar. Wanneer het dividend niet met 2/3 zou zijn verlaagd, dan zou het aandeel niet zover zijn gedaald. Immers het dividendrendement zou dan geweldig hoog zijn. In deze tijd van lage rente is dit voor veel beleggers een interessant gegeven.

Eigen aandelen inkopen

Een ander alternatief voor de overtollige kasgelden is eigen aandelen inkopen. Het voordeel voor de aandeelhouders is dat de toekomstige winst over minder aandelen hoeft te worden verdeeld. Ook heeft deze vraag naar aandelen vanuit het bedrijf een positieve invloed op de koersontwikkeling van het aandeel. Om met de inkoop van eigen aandelen niet een te grote prijsopdrijvende invloed te hebben wordt hiervoor vaak een behoorlijke periode uitgetrokken. Verder wordt het voor de bestuurders van de onderneming in het algemeen als positief beoordeeld wanneer zij in staat zijn de winst per aandeel te vergroten.

Conclusie

Zolang het management van het bedrijf geen slechte aankopen doet en een stabiele koers vaart zal de impact van bovenstaande keuzes gering zijn. Het belangrijkste is dat aandeelhouders vertrouwen hebben in de onderneming en dat dit vertrouwen niet wordt beschaamd.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.