donderdag 25 juli 2024

Jubileum met symposium voor Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen bestaat 16 jaar. Speciaal hiervoor is er op vrijdag 8 april een 15 + 1-jubileum. Het symposium kunt u bezoeken in  Theater De Muzenval in Eersel. Het thema is “Kansrijk Armoedebeleid” bedoeld voor iedereen die actief is in de belangenbehartiging van gezinnen met financiële problemen. Bijvoorbeeld welzijnswerkers, huisartsen, leraren, sporttrainers en de wijkagent.

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen spant zich sinds 2016 in om kinderen te helpen die niet kunnen meedoen met sport, muziek, zwemles en wat dan ook. Domweg omdat het gezin er geen geld voor heeft. Het aantal kinderen met zo’n financiële achterstand is hoog: meer dan 15% van de gezinnen beschikt niet over voldoende middelen voor aansluiting van haar kinderen op de bezigheden van vriendjes en klasgenoten. Leergeld biedt die gezinnen de kans om wel mee te doen en grijpt haar 15-jarige, maar een jaar uitgestelde, verjaardag aan als goede mogelijkheid om de aandacht te vestigen op deze problematiek en vooral op de oplossingen.

Signalen herkennen

Met armoede loop je niet te koop. Het herkennen van een financiële achterstand voor kinderen is daarmee complex. Het symposium belicht de problematiek zowel op macro- als op microniveau, waarbij het publiek wordt uitgedaagd tot bijdragen aan de discussie. Een viertal inleidingen staat stil bij een praktijkgerichte aanpak; praktische handvatten staan dus centraal. Sprekers zijn onder meer Stelle Hof van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Elian Griffioen van het Centraal Planbureau, en Marko van Dalen, wethouder van onder meer armoedebeleid in Bergeijk.

Leergeldvoorzitter Angela van Gerwen gaat in op de werkwijze van de stichting. De presentaties worden gevolgd door een paneldiscussie met de inleiders, aangevuld met Eric Beex, wethouder in Eersel en met Domingos Muanza, een ervaringsdeskundige die landelijk de aandacht trok met zijn leergeldondersteuning.

Het programma is van 14.00 tot 18.00 uur. Dagvoorzitter is Sjoert Bossers, directeur van Theater De Schalm in Veldhoven. Het symposium wordt afgesloten met een bijzondere boodschap van Leergeldambassadeur en kinderboekenschrijver Paul van Loon. Het symposium is gratis toegankelijk. U kunt zich nog inschrijven via: www.leergeldveldhovendekempen.nl