woensdag 24 april 2024

Kerktoren restauratie afgerond, actiegroep is klaar

d’Ekker – De restauratie van de Jozeftoren aan de Burgemeester van Hoofflaan is afgerond. Het stond in de bouwhekken, omdat hij in slechte staat verkeerde. Scheuren in de muur, uitvallend voegwerk, lekkende regenwaterafvoer en versleten dakbedekking. Daarmee zit het erop voor de actiegroep ‘Red de kerktoren’ die in 2019 was opgericht om te vechten voor behoud van de toren.

De actiegroep werd actief toen bleek dat bewoners in d’Ekker en de KBO-leden de toren graag wilden behouden. Na een periode van actievoeren kwam er schot in de zaak. De gemeente Veldhoven besloot de helft van de restauratiekosten te betalen, mits de eigenaar, parochie Christus Koning, het resterende deel voor zijn rekening zou nemen. Intussen maakte Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven zich sterk om voor de cultuurhistorisch waardevolle toren de erkenning te krijgen als gemeentelijk monument.

Nu zowel de restauratie als de aanwijzing tot monument zijn gerealiseerd, heeft de actiegroep zich opgeheven. Zij bedanken de parochie Christus Koning, de gemeente Veldhoven, Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, KBO afdeling Meerveldhoven- d’Ekker en iedereen die de actiegroep hebben gesteund.