donderdag 18 april 2024
Stukje eikenhouten boomstamput

Middeleeuws overblijfsel nu in D’Ouw School

Oerle – Op de foto staat een waardevolle vondst uit de periode 1000-1050 vChr. Het is een stuk uit de wand van een eikenhouten boomstamput. Een groot deel van de putwand was te bewonderen in het torenportaal van de Oerlese kerk. Wegens de sluiting van de kerk had het daar geen plaats meer.

Deel van eikenhouten boomstamput

Om dit historisch restant voor Oerle te behouden, heeft het nu een mooie plaats in het het gemeenschapshuis D’Ouw School. De Veldhovense beeldsnijder Piet Rombouts heeft het stuk voorzien van een sculptuur, voorstellende ’Moeder met Kind aan de borst’.

Tijdens de periode1981-1987 zijn er op het terrein van het kerkgebouw opgravingen gedaan door de Archeologische Groep Oerle. Die hebben aangetoond dat er een woongebiedje heeft gestaan van de middeleeuwse ’adellijke’ familie van Oerle, zijnde een voorname Frankische familie van grootgrondbezitters.