maandag 27 mei 2024
museum 't Oude Slot
Museum 't Oude Slot

Museum ’t Oude Slot krijgt museumregistratie

Zeelst – Museum ’t Oude Slot is opgenomen in het Nederlands Museumregister. Een audit heeft laten zien dat het museum ruimschoots aan de eisen van een museum voldoet. Op een later tijdstip wordt het behalen van dit keurmerk gevierd.

Het team van ‘t Oude Slot heeft hard gewerkt om in dit officiële register te komen. De registratie van de collectie is aangepakt. Er liggen concrete plannen voor een collectiehuis waar de vaste collectie wordt getoond. Bovendien wordt er gewerkt aan de digitalisering van de collectie. Via www.brabantserfgoed.nl is een deel al te zien. Binnenkort worden er meer objecten toegevoegd. Ook het bestuur van het museum verandert, vanaf nu is er een Raad van Toezicht, wat in lijn is met de Governance Code Cultuur.

De museumnormstaat voor “een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum”. Er staan drie pijlers onder een goed museum: bedrijfsvoering, collectie en publiek. Onder bedrijfsvoering wordt hier verstaan personeels- en vrijwilligersbeleid, veiligheidszorg, financiële verantwoording en goed bestuur. Voor de collectie is een collectieplan nodig, regels voor verantwoord afstoten en hoe je de continuïteit regelt. Voor ‘publiek’ zijn er normen voor inclusie & toegankelijkheid en een presentatie- en educatiebeleid.

Voor directeur Hans Sonnemans is dit het derde museum waarmee hij een registratie in het museumregister realiseert.