dinsdag 21 mei 2024
Jacqueline van Poeteren

Nieuwe directeur-bestuurder Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen

Veldhoven – Jacqueline van Poeteren is per 1 februari 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. Ze volgt Robert Tops op die per 1 december 2021 begint als rector bij het Rythovius College te Eersel. In de tussentijd neemt het managementteam alle bestuurlijke taken waar, met Angelique Vervoort als tijdelijke directeur-bestuurder.

‘Ik heb er ontzettend veel zin in”, vertelt Jacqueline, “om samen met de vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en inwoners van negen prachtige gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven die er zijn. Zoals het borgen van de organisatieontwikkelingen, de profilering en verdere professionalisering in een toffe organisatie die staat als een huis.’

Jacqueline, van origine orthopedagoog en bedrijfskundige is goed bekend met de wereld van welzijn en het sociaal domein. Na ruim 15 jaar als leidinggevende in een grote brede welzijnsorganisatie maakte ze de overstap naar de lokale overheid. Hier heeft ze verschillende rollen vervuld met de focus op zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. En nu keert ze dus weer terug naar haar welzijnsroots.

Per 1 februari start ze bij Stichting Cordaad Welzijn, waar de merken Welzijn de Kempen, Brede School Veldhoven en Cordaad Welzijn onder vallen.
Het wervingstraject is snel gegaan. Uit medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, managementteam en Raad van Toezicht werd een benoemingsadviescommissie gevormd. Zij hebben het wervings- en selectieproces zelf en met veel plezier uitgevoerd.

‘Binnen twee maanden na de ontslagbrief hebben we een sterke, nieuwe opvolger gevonden met een persoonlijkheid die ook echt bij de organisatie past”, aldus Peter Vereijken, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Daaruit blijkt ook de kracht van onze organisatie: korte lijnen, direct inspelen op de situatie en zorgvuldig doorpakken met wat er is.’