dinsdag 18 juni 2024
Laura Beekmans en Direna van der Sanden. Met Zora Donker en Ties van Gerwen; de twee leerlingen die zich als allereerste inschreven op de nieuwe school.

Nieuwe vestiging Dick Bruna geeft innovatief onderwijs

Zilverackers – ‘We hebben al heel veel beleefd samen’, vertelt Direna van der Sanden. Ze is een van de leerkrachten die pioniert op de nieuwe vestiging van basisschool Dick Bruna in Zilverackers. Half mei opende de school die in het teken staat van innovatief onderwijs, hoewel de echte feestelijk opening vanwege corona is uitgesteld naar volgend schooljaar. Van der Sanden is samen met collega Laura Beekmans docent op de Speelakkers, een klas voor kinderen tussen ongeveer vier en zeven jaar.

Pitch

‘Ik werkte twee jaar op Dick Bruna en alle leerkrachten die wilden mochten een pitch doen over hoe we aankeken tegen innovatief onderwijs. We mochten vertellen wat we anders zouden doen. In mijn pitch had ik opvang en onderwijs meer met elkaar verweven en zette ik in op ontdekkend en onderzoekend leren. Dat had ik op een andere school al eens mee opgezet en ik miste dat nu wel. Als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken krijgt ontdekkend leren veel meer potentie.’ Het bevalt van der Sanden heel goed op de nieuwe school. ‘Het is een fijne plek waar leerlingen echt de ruimte hebben en mogelijkheden tot bewegen, ontdekken en onderzoeken. Het is mooi om te zien dat wat Laura en ik vooraf hadden uitgedacht in de praktijk ook werkt.’

Zakje lucht

De leerkrachten werken met kernconcepten die gebaseerd zijn op een thema zoals groeien en leven. ‘Dat is wel verder denken dan alleen ik groei en het leeft. Daarbij moet je denken aan: ik haal adem. Hoe ziet er dat uit en wat gebeurt er dan in mijn lijf? We hebben met kinderen bijvoorbeeld met rietjes en zakjes lucht gevangen. De zakjes waren dan de longen en de rietjes de mond. We bedenken een creatieve manier om ze zelf te laten beleven hoe het allemaal werkt. Net zei een meisje: ‘ik heb mijn zakje lucht nog van de eerste dag.’ Je triggert ze net op een andere manier. Het komt niet uit een boek, maar er ontstaat iets in een gesprek met de kinderen waar je op in springt.’

Rijmspel

‘Nu zijn we aan het ontdekken welke dieren uit een ei komen. Laatst ontdekten ze dat een haai weliswaar niet uit een ei met eierschaal, maar toch uit een soort zakje komt. De oudere kinderen kunnen dat soort dingen heel goed opzoeken en nemen de jongere kinderen daar dan weer in mee.’ Voor hoofdvakken als taal en rekenen werkt de school nog wel met de vaste leerlijnen van het basisonderwijs. Daarbij wordt gekeken waar een individueel kind staat. De leerkrachten zoeken steeds naar een creatieve manier om de lesstof aan te bieden. Zo gaan ze met de kleuters naar buiten om foto’s te maken van voorwerpen waar de kinderen zelf een rijmspel mee maken.

Vrije vakantiekeuze

De school werkt toe naar nog meer vrijheid met bijvoorbeeld een vrije vakantiekeuze. Wat mogelijk is door de nauwe samenwerking tussen de school en kinderopvang IK-OOK. De bedoeling is dat er een onderwijsassistent en pedagogisch medewerker in een komt. ‘Maar ouders kiezen vooral voor onze school vanwege onze andere aanpak.’