woensdag 19 juni 2024

Omwonenden N69 in actie tegen geluidsoverlast

Valkenswaard – Sinds oktober vorig jaar is de N69 open voor automobilisten. Zij rijden in 5 minuten van Valkenswaard naar Veldhoven. Het tracé snijdt door een natuurgebied. Alle maatregelen ten spijt, zijn de omwonenden in Riethoven en Valkenswaard niet blij. Zij ervaren veel geluidsoverlast en zichtoverlast. Er is een werkgroep opgericht, een website gelanceerd en er is een enquête uitgezet.

De omwonenden van de N69 zeggen dagelijks geluidsoverlast te ervaren door het verkeer. Buitenshuis en binnenshuis. ‘Geluidoverlast hebben we bij alle weertype, de hele dag en nacht door, het geluid dringt ook met gesloten ramen de huizen binnen. Wij hebben gekozen om te wonen in een buitengebied, grenzend aan een natuurgebied. Onze woon- leefomgeving is door de N69 ernstig verstoord’, aldus een woordvoerder van de Werkgroep Omwonenden N69.

De N69 is in een natuurgebied aangelegd. Op sommige stukken grenst de weg aan woonwijken en de bebouwde kom. De provincie heeft zich ingespannen om de weg zo goed mogelijk in te passen in de natuurlijke omgeving.

De Werkgroep Omwonenden N69 gaat op zoek naar oplossingen voor de geluidsoverlast. Er is een website opgezet, een enquête gemaakt en er zijn flyers verspreid. Zij wil niet langer afwachten, maar zoeken naar oplossingen met alle betrokkenen. Het doel is een leefbare omgeving creëren voor alle omwonende van de N69. ‘Dat moet gebeuren door samenwerking met alle betrokken partijen zoals gemeenten en provincie. Wij zoeken naar een oplossing die past in de natuurlijke omgeving van de N69 en ook de zicht- en fijnstof overlast zal verminderen’.

De actiegroep vraagt automobilisten en omwonenden de enquête in te vullen. Op de website is alle informatie te vinden.