zondag 25 februari 2024
Uitreiking Rien Luijkx Klare Taal Bokaal

Rien Luijkx Klare Taal Bokaal naar Bureau Sociaal Raadslieden

Veldhoven – Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) heeft de eerste Rien Luijkx Klare Taal Bokaal in de wacht gesleept. De vrijwilligers van BSR verdienen de bokaal omdat begrijpelijke taal als een rode draad door hun  dienstverlening loopt.

Een volle raadzaal was dinsdag 29 november getuige van de uitreiking aan een delegatie van BSR. De uitreiking werd gedaan door Yvonne Luijkx, weduwe van het in 2021 onverwacht overleden raadslid Rien Luijkx. Rien was een voorvechter van eenvoudig taalgebruik. Hij benutte iedere kans om te wijzen op het belang van het gebruik van begrijpelijke taal. Als eerbetoon aan hem is door de gemeente de Rien Luijkx Klare Taal Bokaal ingesteld. Een besluit dat tijdens de begrotingsbehandeling in 2021 unaniem door de raad werd aangenomen. Deze nieuwe Veldhovense prijs moet begrijpelijk taalgebruik zoveel mogelijk aanmoedigen. Niet alleen bij ambtenaren en beleidsmakers, maar ook bij andere instanties.

Voor Yvonne is 29 november, de dag van de uitreiking, een bijzondere dag. ‘Het is vandaag precies 18 maanden geleden dat Rien overleed. Ik hoop dat ie ergens kan meekijken en zal denken: dit heb ik toch maar mooi voor elkaar. Ik ben blij dat ik vandaag de eerste uitreiking mag doen.’ Opluchting was er toen ze de bokaal voor het eerst zag. ‘Ik had er van tevoren niet zo veel vertrouwen in, maar ik vind de bokaal ontzettend mooi.’ Een jury bestaande uit de griffier, 2 raadsleden en een communicatiedeskundige kende de eerste bokaal toe aan BSR.

BSR Veldhoven is een onafhankelijke stichting die sociaal juridische dienstverlening biedt aan alle inwoners van Veldhoven. Zij kunnen met vragen om informatie en advies op het gebied van wet- en regelgeving bij BSR terecht. Daarbij ligt het accent op hulpverlening aan kwetsbare burgers.

Corrie Schijvenaars was met de delegatie van BSR aanwezig bij de uitreiking. Ze is sinds mei 2019 vrijwilliger bij de stichting. ‘Ik wilde graag iets doen waarbij ik mijn kennis over Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht zou kunnen inzetten’, motiveert zij haar keuze voor BSR. Haar werk bestaat uit het helpen van inwoners van Veldhoven bij vragen over wetten, regelingen en voorzieningen. Ze komt nog steeds taalgebruik tegen dat te ingewikkeld is. ‘Brieven van instanties zijn naar mijn bescheiden mening duidelijker geworden, maar blijven voor veel mensen toch lastig te begrijpen. Er is nog veel eer te behalen. Waar ik zelf een punthoofd van krijg zijn de formulieren van de IND. Voordat je gevonden hebt welk formulier je in een bepaalde situatie nodig hebt, blijkt het invullen ook de nodige hersenbrekers te kosten. Te uitgebreid, te ingewikkeld en te formeel taalgebruik.’ Een pluim  is er voor de gemeente Veldhoven. ‘Het aanvraagformulier voor energietoeslag van de Gemeente Veldhoven is kort en bondig en simpel in te vullen. Dat verdient een compliment!’

Burgemeester Marcel Delhez sprak de hoop uit dat de bokaal ook andere organisaties zal inspireren tot het gebruik van klare taal.