woensdag 19 juni 2024

Sloop van appartementen Ambachtslaan gestart

’t Look – Op maandag 23 mei start de firma BAM Wonen met de sloop van de appartementen aan de Ambachtslaan. Eerst gaat de dakrand eraf. De gevels worden hier en daar opengehakt voor onderzoek. Allereerst wordt het asbest verwijderd. In juni doen de machines het sloopwerk. Eind juli ligt alles plat.

Bewoners in de omgeving kregen deze week een brief van de BAM in de bus. Daarin wordt beloofd dat de buurt geïnformeerd blijft over de sloop- en bouwactiviteiten. Hinder van de werkzaamheden wordt niet uitgesloten. BAM zal hier als “goede buren” rekening mee houden en de overlast zoveel mogelijk beperken.

Al enkele weken staan er hekken die het terrein omsluiten waar gesloopt wordt. Het asbest verwijderen is een gevaarlijk klus, dit wordt als eerste gedaan. Er gelden strenge regels voor vanuit de overheid. De uitvoering ligt in handen van een daarin gespecialiseerd bedrijf. Daarna worden eerst herbruikbare materialen gedemonteerd. Deze krijgen een tweede leven. De sloop van het gebouw gebeurt met behulp van een kraan. Om de stof die vrijkomt zoveel mogelijk op het terrein te houden, wordt er gesproeid.

De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli gereed. De BAM heeft in de bewonersbrief een telefoonnummer en e-mail gedeeld voor bewoners die in geval van nood contact willen opnemen.