woensdag 24 april 2024
Het wijkfeest in Cobbeek, zomer 2019

Te weinig vrijwilligers? Of zoeken we ze op de verkeerde plek?

Veldhoven – Eind vorig jaar stopte De Arck, de laatste buurtvereniging in Zonderwijk omdat er te weinig animo was voor activiteiten. Er werden ook geen opvolgers gevonden voor het bestuur binnen de vereniging. In het najaar meldde ook het bestuur van buurtvereniging Cobbeek83 dat de buurtvereniging slapend zou worden gehouden. Dit omdat het bestuur geen opvolgers kon vinden ondanks verschillende oproepen in de nieuwsbrief ‘tCrantje83.

Vereenzaming

Johan Couwenberg was 22 jaar voorzitter van De Arck: ‘Dit zegt iets over de maatschappij. Ik heb het idee dat mensen meer van elkaar af groeien. Vroeger was er niet zoveel. Mensen waren blij dat ze iets met elkaar konden doen. Nu zijn er steeds meer tweeverdieners waardoor mensen minder tijd hebben en veel met digitale middelen bezig zijn. Die digitale wereld zorgt ervoor dat mensen steeds meer van elkaar af groeien, omdat ze elkaar niet meer nodig hebben. Dat zorgt voor een stukje vereenzaming. Ik heb ook het idee dat steeds minder mensen iets willen doen als ze er niks voor krijgen. In mijn tijd had je vrijwilligers die tot hun dood vrijwilliger blijven. Dat zie je steeds minder.’ Ook de regeldruk voor organisaties speelt volgens Couwenberg een rol. ‘Als wij niet gestopt waren, moesten we nu opnieuw allerlei informatie doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Ik snap dat dat is om fraude te voorkomen, maar voor een kleine buurtvereniging zijn er wel heel veel verplichtingen. Daardoor haken vrijwilligers die met het hart de club willen sturen eerder af. En ook de waardering vanuit de gemeente is een stuk minder. Langzaam wordt zo steeds minder leuk voor vrijwilligers.’

Steeds kleiner

Suzanne Spanjaard is al jarenlang actief voor Cobbeek83: ‘Ons bestuur werd steeds kleiner en we hebben nu alleen nog maar een voorzitter en een penningmeester. Ik verwelkom als penningmeester onder ander nieuwe mensen en zorg voor attenties als er iets is zoals een overlijden. Het is eigenlijk heel erg leuk om te doen, maar er zijn helemaal geen nieuwe mensen meer te porren. Oudere bewoners zeggen: “Nu moeten jongeren het maar eens doen”, maar jongeren doen het niet. Die hebben een ontzettend druk leven. Ze vinden het vaak heel leuk dat er een buurtvereniging is en willen daar ook wel bij horen, maar meer eigenlijk niet. Als je vraagt wie wil er meehelpen met het opzetten van de tent voor een feest melden zich wel een paar mensen, maar als het om een bestuursfunctie gaat zien ze dat niet zitten.’

Online

Marjon Middel is coördinator vrijwilligerswerk Veldhoven bij Cordaad en denkt dat bestuursleden inderdaad moeilijk te vinden zijn, maar dat organisaties voor andere hulp vaak niet op de juiste plek of manier zoeken. ‘Ja, het is in deze tijd moeilijker om vrijwilligers te vinden, maar wij hebben echt heel veel inschrijvingen. Als je vrijwilligers zoekt die een paar uur meehelpen, zijn die nog best te vinden. Iedere groep Veldhovenaren die iets voor een ander wil betekenen kan bij ons gewoon een oproep doen voor vrijwilligers.’ Middel raadt organisaties die vrijwilligers zoeken aan hun vacatures op www.veldhovenvoorelkaar te zetten. ‘Dan zoeken wij voor ze. We hebben net de cijfers binnen van het afgelopen jaar en we zien dat steeds meer mensen online reageren. De helft van de mensen die reageerden was onder de veertig. Terwijl vaak wordt gedacht dat ouderen vrijwilligerswerk doen.’ Die jongere doelgroep is het beste online te bereiken. ‘En het is belangrijk goed na te denken over de vraagstelling. Als ik vraag wil jij maatje worden van iemand, willen veel jongeren het niet. Maar als ik een duidelijke afgebakende vraag heb, zoals wanneer ik een Rummikub of sjoelmaatje zoek, heb ik snel reactie. De tijd dat vrijwilligers zomaar bij je aanklopten is geweest. Je hoort tegenwoordig veel dat er zo weinig vrijwilligers zijn, terwijl wij er een groot aantal hebben.’

Zo’n 300 Veldhovense vrijwilligers hielpen in 2021 mensen via Cordaad, waarvan zo’n 40% via de online kanalen is geworven.