dinsdag 16 juli 2024
Open dag Huiskamer van Veldhoven trekt veel bezoekers

Veldwijzer aan Sterrenlaan 15 officieel geopend

Veldhoven – De onthulling van een kunstwerk in Veldwijzer, Huiskamer van Veldhoven, markeerde zaterdag 5 november de officiële opening ervan. De aansluitende open dag van de 5 welzijnsorganisaties in het gebouw aan de Sterrenlaan 15 werd goed bezocht.

De rode loper naar de ingang van de Huiskamer van Veldhoven lokt de genodigden voor de opening zaterdag tegen 11.00 uur naar binnen. Bureau Sociaal Raadslieden (BSR), Voedselbank Veldhoven, Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen, Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) en Cordaad Welzijn bieden samen hun diensten aan in het gebouw. Veldhovenaren met grote en kleine vragen worden hier gastvrij ontvangen. Professionals en vrijwilligers van de vijf organisaties zorgen ervoor dat bij het verlaten van Veldwijzer de vraag geen vraag meer is.

Namens BSR opent coördinator Annemarie Soetens om 11.00 uur het officiële deel van de open dag. ‘De open dag is de afronding van een uitdagend verbouwingsproces. En vandaag openen we de nieuwe ingang van de Huiskamer.’ De onderlinge samenwerking van de 5 organisaties is de afgelopen periode al flink gegroeid. Zij kunnen gezamenlijk rekenen op de steun van meer dan 500 vrijwilligers. Soetens vraagt dan ook een warm applaus voor deze bijzondere groep mensen die elke dag weer klaarstaat om hartverwarmende ondersteuning te bieden aan de Veldhovenaren. De vrijwilligers worden door de professionals van de welzijnsorganisaties dan ook terecht beschouwd als ambassadeurs van Veldwijzer.

Kunstwerk

Al die tijd staat het fraaie kunstwerk van Chris van der Heijden te wachten op de onthulling. Na een woordje van burgemeester Marcel Delhez verwijderen de burgervader en de kunstenaar het doek en klinkt er een applaus voor de maker. Op een sokkel staat een bewerkte steen met daarboven archeologisch hout van een waterput die gevonden is onder de wijk Huysackers. Van der Heijden heeft een passend verhaal bij een passend cadeau waarmee hij de verbinding tussen kunst en welzijn legt. ‘Dit is een cadeau uit Veldhovense grond. Het is mede gemaakt door onze voorouders. In eendrachtige samenwerking maakten ze waterputten voor een van hun levensbehoeften: water. Ik geef het nu terug aan deze organisaties die ook staan voor een levensbehoefte: welzijn voor de Veldhovenaren.’ Gedurende de open dag die daarop volgt, nemen velen de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 5 welzijnsorganisaties.

Stichting Leergeld en de Kempen

Bij Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen wordt een klein feestje gevierd. Liz van Steensel en Siep en Puk Graat gaan er op de foto met een cheque met daarop een bedrag van 242 euro. De Reuselse kinderen hebben dat geld voor Leergeld opgehaald met de verkoop van onder meer armbandjes en een lege flessenactie. Dat het geld welkom is, legt Algemeen Leidinggevende Frans Heutinck uit. ‘Dit jaar hebben we 320.000,- euro uitgegeven. Daarmee hebben we tot nu toe 1.150 kinderen uit 550 gezinnen kunnen helpen. We verwachten hierin nog een toename. Nu komen de hoge energierekeningen boven tafel en daardoor komen meer gezinnen geld tekort.’

De stichting vindt het belangrijk dat kinderen op school mee kunnen doen en dat ze aan een sport of culturele activiteit kunnen doen. Met de feestdagen in aantocht verwachten ze bij Leergeld een verdere toename van de drukte. Nieuw is dat dit jaar kinderen van 0 tot 18 jaar een cadeaubon voor een speelgoedwinkel krijgen. ‘Dat kunnen we doen dankzij een schenking van de Wereldwinkel die dit jaar gestopt is. We kunnen ons werk doen dankzij inkomsten van de gemeente en schenkingen van het bedrijfsleven’, legt Heutinck uit.

Ook de Stichting Leergeld steunt op vrijwilligers. Heutinck: ‘We kunnen nog vrijwilligers gebruiken zoals intermediairs en coördinatoren. Intermediairs gaan op huisbezoek om de thuissituatie te beoordelen. Zij maken een rapport op voor de coördinator. Die beoordeelt vervolgens of aan de voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor hulp van de stichting.’

Voedselbank

Bij Voedselbank Veldhoven is het verhaal niet anders. Inmiddels verwelkomen de vrijwilligers er elke donderdag maar liefst 147 gezinnen. ‘Het gaat zo hard met de aanmeldingen dat we hier ruimtegebrek krijgen’, vertelt vrijwilligster Marleen Schlaghecke in een ruimte met bijna 200 lege kratten. ‘We breiden nu uit in de hoogte. En van een aantal tafels hebben we de poten op de helft afgezaagd. Die tafels staan onder de hoge tafels zodat we twee verdiepingen hebben. Dat werkt fijner voor onze oudere vrijwilligers.’
De voedselbank is hard nodig, stelt bezoekster Anne-Mie Ramakers. Zij weet ook dat veel mensen buiten hun schuld in de financiële problemen komen. ‘Mensen hoeven dan ook geen schaamte te hebben om naar de Voedselbank te gaan. Er gebeurt nu zoveel in de wereld, denk aan de hoge energieprijzen.’

Cordaad Welzijn

Cordaad Welzijn biedt ook tal van diensten aan in Veldhoven. Zo verzorgt ze met Brede School Veldhoven in opdracht van de gemeente een verbreding op het reguliere onderwijs. Dat krijgt vorm in binnen- en buitenschoolse projecten. Ook geven ze in buurten en wijken voorlichting, organiseren activiteiten of brengen mensen samen die iets kunnen betekenen voor de buurt.

In een van de ruimtes van Cordaad Welzijn hangt een muur vol vacatures voor vrijwilligers. ‘We hebben er zo’n 30, onder meer voor het maatjesproject en vrijwilligers voor in de kiosk op de kinderboerderij. Vooral op donderdag en zondag hebben we nog vrijwilligers voor de kiosk nodig. Maar de nood is het hoogst voor teamleden van Vrijwilligerswerk Veldhoven’, vertelt vrijwilligerscoördinator Ella Cornelissen. Die verrichten vooral administratief werk aan de laptop en telefoon. De werkzaamheden omvatten vooral het koppelen van vrijwilligers aan hulpvragers. In een andere ruimte vertellen Christel Jansen en Saskia van Vliet, sociaal begeleiders vluchtelingen, over hun taken als medewerker vluchtelingenwerk. De bezoeker kan hier genieten van schalen vol met lekkernijen die door statushouders zijn gemaakt.

SWOVE

Een van de gezelligste ruimtes op deze open dag is die van SWOVE. Op de bovenverdieping hangen kleurige ballonnen tegen het plafond. Aan elke ballon hangt een kaartje met daarop een zogenaamde nadenkvraag. ‘Ze hangen er speciaal voor de open dag. Ze zijn bedoeld om mensen te prikkelen om na te denken over vragen zoals: denk je ooit na over je gezondheid?’, zegt Deveny Koch, ouderenadviseur van SWOVE.

Op een ander kaartje staat de vraag: ‘Beweeg je voldoende?’. ‘Ik wel, ik ben op de fiets’, reageert Femke Kunnen. Ze is samen met Tineke Kreijermaat en Betsy Kockx vrijwilliger bij het eetpunt van SWOVE in Huize Sele. ‘Je doet iets voor een ander, dat is belangrijk. Daarnaast is het altijd gezellig’, vindt Tineke Kreijermaat. Ze doet het vrijwilligerswerk dan ook al 30 jaar. Daarnaast zijn ze voor SWOVE elke 2 maanden betrokken bij ‘Ontmoetingen in de wijk’. ‘Het is een dienst van SWOVE samen met Oktober in Huize Sele. Het doel is om verbinding te leggen tussen de wijkbewoners en bewoners van Huize Sele’, legt Betsy Kockx uit.

Bureau Sociaal Raadslieden

Het Bureau Sociaal Raadslieden is er voor alle Veldhovenaren, benadrukt coördinator Annemarie Soetens. ‘Maar de hoofdmoot zijn senioren, anderstaligen en laaggeletterden. Die zien we hier het meest”, weet de Veldhovense. Ze is sinds mei van dit jaar in dienst van BSR. ‘Ik hou me vooral bezig met de verbindingen naar andere instanties. Binnen Veldwijzer zijn de banden met de andere 4 welzijnsorganisaties al warm. Extern gaat het onder meer om contacten met gemeentelijke afdelingen, het Juridisch Loket en woonstichtingen.’

Al maanden is de energietoeslag een hot topic binnen BSR. Soetens: ‘We hebben wekelijks afspraken staan om mensen die hier komen te helpen met het invullen van de aanvraag voor de energietoeslag. En als het jaar voorbij is, komt al snel weer de piek van het invullen van belastingformulieren.’

Drempel

In zijn openingswoord gaf de burgemeester aan dat hij deze dag hier liever niet had gestaan. ‘Maar het feit is dat er een voedselbank nodig is, dat er mensen in de schuldsanering zitten, dat er mensen met raad en daad moeten worden bijgestaan en dat kinderen niet altijd geholpen kunnen worden door hun ouders. Dat past eigenlijk niet in zo’n welvarende economie zoals we die in Nederland kennen. Daarom ben ik toch blij dat ik hier ben om de Huiskamer van Veldhoven te openen. Ondanks onze hoogconjunctuur is er ook crisis. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis die heel veel huishoudens treft en de vluchtelingen die hier ook welkom zijn. Goed dat jullie hier de krachten gebundeld hebben in deze nieuwe Huiskamer van Veldhoven.”

Vervolgens spreekt hij zijn waardering uit voor de meer dan 500 vrijwilligers. ‘Dat is heel veel op 45.000 inwoners, Chapeau voor uzelf!’ De burgemeester spreekt de hoop uit dat veel Veldhovenaren met hun vragen de weg naar Veldwijzer zullen weten te vinden.