zondag 14 juli 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Wat is er aan de hand met Royal Dutch Shell?

Daniel Loeb van hedgefonds Third Point heeft een belang opgebouwd in het aandeel Royal Dutch Shell (RDS) en laat van zich horen. De onrust is vooral gebaseerd op de reputatie van deze man. Hij was destijds diegene die het vuurtje rondom ABN AMRO opstookte waardoor een consortium van banken het bedrijf kocht en verdeelde. Per saldo heeft dit de aandeelhouders eind 2007 geen windeieren gelegd. Het huidige ABNAMRO is qua omvang geen schim meer van het oude bedrijf en de glans van deze voormalige bankenreus is volledig verbleekt.

Werkwijze

Als deze man zich vastbijt in een bedrijf wordt het ‘dreigingsniveau’ van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) fors opgeschroefd. Het hedgefonds stuurt meestal eerst een brief waarvan de inhoud al snel openbaar is. Het spel is dan op de wagen. Soms mengen andere aandeelhouders zich ook in het spel. Bij RDS stelt hij een opsplitsing van het bedrijf voor om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. Het ene bedrijf zou zich dan op de oude activiteiten zoals raffinage moeten richten. Het andere bedrijf dient dan te bestaan uit de duurzame activiteiten en aantrekkelijke investeringen in duurzame energie. Afhankelijk van de reactie van het management wordt soms ook direct op de man of vrouw gespeeld. Het lijkt dan wel of alle middelen gerechtvaardigd zijn om het doel te behalen.

Wat moeten we hiervan vinden?

Grofweg zijn de meningen over dit soort hedgefondsen in tweeën te splitsen. Het ene kamp spreekt schande over de werkwijze. Het enige belang zou zijn om voor het fonds geld te verdienen en dat over de rug van niet aandeelhouders. Ook zou er geen enkel gevoel of waardering zijn voor het bedrijf als instituut. Enkel de ratio is van belang en gevoel telt niet. Het andere kamp kan de actie wel waarderen omdat het blijkbaar het huidige bestuur niet lukt om de belangen van het bedrijf en de aandeelhouders te behartigen. De koers van het aandeel staat de laatste jaren onder druk als gevolg van het verlagen van het dividend (nooit eerder voorgekomen in de lange historie van RDS).

Naast deze ‘aasgier’ pleiten diverse belangengroepen voor het verduurzamen van het bedrijf. Zelfs de rechter heeft concrete doelstellingen omtrent het verlagen van de CO2 uitstoot bepaald waar het bedrijf aan zal moeten voldoen.

Hoe zal dit gaan aflopen?

Er zal zich een heel interessante strijd gaan ontwikkelen. Third Point zal steun gaan zoeken bij andere aandeelhouders om het bestuur te bewegen het bedrijf te splitsen. De huidige CEO heeft het plan al volledig van tafel geveegd. De vraag is ook hoe groot de consensus is binnen de RvB en RvC. Veel zal ook afhangen van de ontwikkeling van de aandelenkoers. Bij een grote stijging is het ook aannemelijk dat het hedgefonds de winst opstrijkt en een volgend ‘slachtoffer’ opzoekt. Mochten er wel ingrijpende maatregelen genomen worden dan zal er geen plaats meer zijn voor de huidige CEO. Voor hem loopt het altijd goed af ongeacht wat er met het bedrijf gebeurt. Zijn totale beloningspakket loopt elk jaar in de miljoenen met af en toe een uitschieter. Naar boven welteverstaan zoals in 2018, waarin hij rijkelijk beloond werd met een beloningspakket ter waarde van ongeveer € 20 miljoen.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.