woensdag 24 april 2024
Verward

Conferentie in Veldhoven: verward, wie grijpt er dan in?

Het aantal personen met verward gedrag stijgt in het hele land, door schulden, armoede, verslaving en psychoses. Voor de Veldhovense welzijnsorganisatie Cordaad voldoende reden om hierover een conferentie te houden.

Landelijke cijfers laten zien dat de politie een stijging van veertien procent per jaar registreert van personen met verward gedrag. ,,Ook in Veldhoven is dit merkbaar. Mensen in ons netwerk komen ze steeds vaker tegen”, weet Henk van Hugten van welzijnsorganisatie Cordaad. Als oorzaken noemt hij onder meer dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en de zwaardere indicatie die nodig is om in aanmerking te komen voor dagbesteding. Als oorzaken van verwardheid noemt Van Hugten onder meer schulden en armoede, verslaving en psychoses.

Vroegtijdig
Cordaad Welzijn houdt over dit onderwerp donderdag 13 april een bijeenkomst in muziekschool Art4U aan de Bossebaan, in samenwerking met de GGzE en de gemeente Veldhoven.

Cordaad wil met het symposium het vroegtijdig signaleren van verwardheid promoten. Met de conferentie willen we achterhalen wat we in Veldhoven nodig hebben om een goed vangnet te creëren, bijvoorbeeld een centraal meldpunt”, legt Van Hugten uit.De organisatie wil vooral wijkbewoners die dit thema interessant vinden, uitnodigen voor de bijeenkomst. Die wordt donderdag gehouden van 12.00 tot 18.00 uur en is gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden bij nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl