donderdag 13 juni 2024
De opbrengst van de Samenloop was indrukwekkend - © Omroep Veldhoven/Esther Scheepers

Eindbedrag Samenloop voor Hoop Veldhoven € 160.000

De Samenloop voor Hoop in Veldhoven heeft in 2018 een eindbedrag opgeleverd van € 160.000. Dat werd woensdag bekend gemaakt tijdens een samenkomst op het Sondervick College. Tijdens de Samenloop voor Hoop zelf, begin juni, werd al een bedrag van € 137,666 opgehaald, dat in de tussentijd door diverse acties nog is toegenomen. Het gehele bedrag is overhandigd aan KWF voor onderzoek naar medicijnen om kanker te bestrijden.

In de aula van het Sondervick-college druppelden woensdagavond vele vrijwilligers en geïnteresseerden binnen. De aula was dan ook goed gevuld toen Peter Renders de avond opende met een welkomstwoord. Hij blikte terug op de vele activiteiten gedurende de 24-uur estafette. Zo was er het kinderplein, een zangworkshop, kaarsenceremonie, warming-up in de vroege zondagochtend, de kinderloop en het VIP programma voor de survivors. De emotionele en indrukwekkende estafetteloop leverde een bedrag van € 137,666 op. Peter Renders, tijdens de Samenloop ook nog als ere burger geëerd, besteedde ook aandacht aan verbeterpunten, zoals het tekort aan toiletten, de lengte van de ceremonies, het geluid was niet altijd even duidelijk en er lag op diverse plekken hondenpoep. De organisatie neemt alle feedback mee voor de volgende Samenloop voor Hoop.

Maar deze avond was er nog iets bijzonders te vermelden. Vanuit het KWF mag Samenloop voor Hoop een project adopteren om geld te doneren. Evenals in 2015 is er gekozen voor inloophuis de Eik in Eindhoven, een ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben met kanker. Peter Renders overhandigde namens de Samenloop voor Hoop een cheque van € 10.000. Elly Vogelzang en Jacqueline Selbeck namen deze samen in ontvangst.

Doel van deze avond was echter het eindbedrag bekend te maken van deze Samenloop voor Hoop van Veldhoven 2018. Wethouder Daan de Kort benadrukte nog eens even hoe trots hij is op Veldhoven dat we met zijn allen, dankzij de vele vrijwilligers en alle teams, het enorme eindbedrag hebben ingezameld. De envelop werd door Daan open gemaakt en daar kwam de cheque tevoorschijn met het totaalbedrag van € 160.000. Een trotse Peter Renders overhandigde deze cheque aan Evelien de Ruiter van KWF kankerbestrijding en zij bedankte ook nog eens de inzet van alle mensen die eraan hebben bijgedragen om met dit geweldige bedrag onderzoeken te kunnen doen naar medicijnen, om kanker te bestrijden.

Het was na deze avond wel duidelijk dat er in 2021 voor de 6e keer een Samenloop voor Hoop wordt georganiseerd en die zal waarschijnlijk zeker bijzonder worden want Veldhoven bestaat dan 100 jaar!!!

Op de foto van links naar rechts Jacqueline Selbeck, Elly Vogelzang, Jeanette Vermeulen (Inloophuis de Eik), Evelien de Ruiter (KWF kankerbestrijding), Peter Renders (Samenloop voor Hoop) en wethouder Daan de Kort.

(Verslag Esther Scheepers)