zondag 25 februari 2024

Jaarlijkse dodenherdenking bij het Klokmonument

Veldhoven-Dorp – Elk jaar herdenkt Veldhoven op 4 mei de Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef. Op deze avond worden burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Ook dit jaar was de belangstelling groot op de Kleine Dreef.

Vanaf de Kiosk op de Plaatse verzamelde zich een grote groep voor een stille tocht naar het Klokmonument. Het College van burgemeester en wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka werden begeleid door veel belangstellenden.

De bijeenkomst bij het Klokmonument begon met een woord van welkom door de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september. Na het ‘Taptoe-signaal’ werd om klokslag 8 uur twee minuten stilte in acht genomen. Hierna klonk het Wilhelmus gespeeld door het Veldhovens Muziekkorps.

Toespraak burgemeester

Burgemeester Delhez wees in een toespraak op de gesneuvelden tijdens de oorlog. Hierbij noemde hij de Veldhovenaren Frans Beker, Frits Verhagen, Piet van de Linde en Janus Hagelaars, waar Veldhovense straten naar zijn vernoemd. “Maar vrijheid is nog steeds actueel. Het thema dit jaar is ‘In vrijheid kiezen’. Wij hebben in Nederland 100 jaar kiesrecht en wij vinden het heel normaal in vrijheid te kunnen kiezen. Maar recente gebeurtenissen, zoals in Sri Lanka, Nieuw Zeeland maar ook dichtbij, in Utrecht, liggen nog vers in ons geheugen. Zoals de Nobelprijswinnaar voor de vrede in 1986, Elie Wiesel, verwoorde: ‘We moeten partij kiezen. Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer’. Wij zijn verplicht aan degene, die hun leven hebben gegeven voor onze rechtsstaat, deze te waarborgen en te koesteren.”

Gedichten

Eva Bogaards van BS Meerhoef las vervolgens een gedicht voor over vrede en over de lange oorlogstijd met veel pijn en zonder geld. Gelukkig kwam toch het vredesvuur, dankzij vele gesneuvelden. Daarna volgde Rosie Ree van BS de Rank over Vrede is … Ze gaf een opsomming van zaken die wij nu heel gewoon vinden, maar in oorlog ontbraken. Carla van Olst, vertegenwoordiger van de Stichting World Peace Flame, ontstak daarna het vuur bij het Klokmonument en onder tromgeroffel neigde het Gilde hun Gildevlag.

Van het Sondervick College lazen twee leerlingen een stukje voor. Vivian Maue vertelde wat oorlog is: wapens – verdriet – waar moet je heen – niet meer samen – geef elkaar de ruimte. Jamie de Ronde vertelde over bommen en familieverdriet, wat nooit meer mag gebeuren. De ceremonie werd afgesloten door de kranslegging namens verschillende groeperingen. Leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka gaven hierbij ondersteuning.