dinsdag 28 mei 2024
Frans Mennen en zijn vrouw, tezamen met locoburgemeester Ad den Oever - Foto: Jerry Immers (c)

Koninklijke onderscheiding voor Gildebroeder Frans Mennen

Veldhoven – Gildebroeder Frans Mennen is maandagochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door locoburgemeester Ad van den Oever tijdens het ‘verschieten van de Zomerkoning’ op het schietterrein van Gilde Sint Caecilia.

De heer Mennen (79) is een gildeman in hart en nieren. Hij is 40 jaar bestuurslid van Gilde Sint Caecilia; sinds 1981 is hij secretaris. Daarnaast was hij 33 jaar vendelier en trainer van vendeliers. Frans Mennen was acht jaar Koning van het Caecilia Gilde. Naast zijn secretariële werkzaamheden, schrijft de heer Mennen het jaarboek. Ook onderhoudt hij de bruikleencontracten van materialen die aan de Gildebroeders zijn uitgeleend.

Naast zijn grote inzet voor het gilde is de heer Mennen sinds 1996 ook vrijwilliger bij het onderhoud van het kerkhof van de Christus Koning Kerk.