dinsdag 21 mei 2024
10 van de 11 gedecoreerden met burgemeester Delhez

Koninklijke Onderscheidingen voor 11 Veldhovenaren

Vrijdag ontvingen elf Veldhovenaren een koninklijke blijk van waardering voor hun inzet. Tien inwoners ontvingen hun onderscheiding uit handen van burgemeester Marcel Delhez tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. De elfde Veldhovenaar ontving zijn onderscheiding van de Minister van Defensie in Den Haag.

De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis. Naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden hebben deze Veldhovenaren zich “geruime tijd ten bate van de samenleving ingespand of hebben zij anderen gestimuleerd”. In de vroege ochtend bracht burgemeester Delhez een verrassingsbezoek aan de tien decorandi op hun huisadres. Zij werden door hem over de toekenning geïnformeerd en uitgenodigd voor de uitreiking in het gemeentehuis. De volgende elf Veldhovenaren ontvingen een Koninklijke Onderscheiding:

De heer M.J.M. (Tinus) Vogels (68): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tinus Vogels was bestuurslid en is vrijwilliger bij Tourclub Wilhelmina Eindhoven. Hij organiseert de jaarlijkse dropping en zet routes uit. Ook was hij medeoprichter en voorzitter van de Personeelsvereniging Kempenland van PostNL. Sinds 2005 is de heer Vogels voorzitter van het Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst, waar hij de vaandrig van het Gilde is. De heer Vogels organiseert voor het Gilde de jaarlijkse fietstocht, draait bardiensten, houdt de website bij en zet zich in als fotograaf.

De heer R. (Ron) den Hollander (76): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1992 is Ron den Hollander penningmeester van de DAF Club Nederland in Geldrop. Hij heeft zich ingezet bij de organisatie van diverse lustrumvieringen van de club. Tijdens zijn bestuurslidmaatschap zijn de aankoop en hypothecaire lening van twee magazijnen gerealiseerd. Ook heeft hij bijgedragen aan het juridisch vormgeven van de vereniging. Eveneens sinds 1992 is hij penningmeester van Stichting Onderdelen-voorzieningen DAF Club Nederland in Geldrop. Deze stichting exploiteert de onderdelenvoorziening voor de leden van de DAF Club. De heer den Hollander heeft een bijdrage geleverd aan de oprichting en vormgeving van de stichting. Daarnaast staat hij ook een enkele keer achter de balie, doet klusjes en ruimt het magazijn op.

Mevrouw M.D.M. (Miranda) van Vlerken-van Iersel (52): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van Vlerken was mantelzorger voor een dorpsgenoot. Ze maakte afspraken bij huisarts en apotheek, bezocht met haar het ziekenhuis en was contactpersoon voor zorginstantie Zuidzorg. Daarnaast regelde ze de boodschappen en liet de hond uit. Het hondje heeft ze na het overlijden van mevrouw geadopteerd. Sinds enkele jaren is Miranda van Vlerken mantelzorger voor haar beide ouders, schoonmoeder en oudtante. Ze verricht hand- en spandiensten zoals begeleiding bij ziekenhuisbezoeken, verzorgen van administratie, boodschappen doen en uitvoeren van diverse zorgtaken. Daarnaast is mevrouw van Vlerken secretaris, redactielid en medewerker van de boekenmarkt van Stichting Koers van Oers. Ze beheert de website, facebook- en twitteraccount van Oerle.info. Ook is ze bestuurslid van Dorpsvereniging Oerle, waar ze zitting heeft in verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep zwerfvuilactie. In 2017 was ze mede-oprichter van kunstuitleen Veldhoven.

Mevrouw M. (Marja) van der Linden-van der Hulst (54): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Linden-van der Hulst is vrijwilliger bij de Veldhovense Zwemvereniging Njord. Zij verricht kassawerkzaamheden en is een verbinder tussen kinderen, ouders en lesgevers. Ook verzorgt zij de catering. Daarnaast is Marja van der Linden vrijwilliger bij en secretaris van EHBO-Vereniging Veldhoven. Zij is EHBO’er, coördineert de hulpverlening en zet zich in voor allerlei evenementen en activiteiten. Ook is mevrouw Van der Linden-van der Hulst betrokken bij de herhalingslessen. Sinds 2005 is mevrouw Van der Linden vrijwilliger bij zorginstelling Severinus in Veldhoven. Zij begeleidt drie cliënten. Verder zet ze zich in voor de Severinuskermis en verzorgt ze de catering.

De heer P.M.M. (Pieter) Hermsen (77): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter Hermsen was 43 jaar vrijwilliger bij het district Zuid I van de KNVB. Hij was rapporteur, assistent-scheidsrechter en scheidsrechter. De heer Hermsen is sinds 2001 vrijwilliger bij de parochie Christus Koning in Veldhoven. Hij beheert het kerkhof, het kerkgebouw en de pastorie. Daarnaast stuurt hij de vrijwilligers aan die zorgen voor het onderhoud, coördineert hij de aankleding van de kerk rond kerst, assisteert de kosters en beheert de sleutels van kerk en pastorie. Ook is de heer Hermsen voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Meerveldhoven/d’Ekker. Hij was redactielid van het verenigingsblad, lid van verschillende commissies en medeorganisator van activiteiten.

De heer R. (Rob) van den Born (59): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Rob van den Born is 41 jaar vrijwilliger en bestuurslid van Zwem- en Polovereniging Aegir in Eindhoven. Hij was zwemonderwijzer, coach en trainer van de recreatieve wedstrijdploeg, examinator, starter bij wedstrijden, tijdwaarnemer en lid van diverse commissies. Momenteel is hij voorzitter van de activiteitencommissie, organisator van kienavonden en verricht hij hand- en spandiensten. Ook bij de Eindhovense Bowling Vereniging en de Nederlandse Bowlingfederatie is de heer van den Born vrijwilliger. Hij is jeugdtrainer, secretaris van de Vrijdagavondleague en organisator van feestavonden. Daarnaast is Rob van den Born actief bij de Nederlandse Bowlingfederatie. Hij is examinator, begeleidt trainingsstagiaires en hij heeft bijgedragen aan de invoering van een verbeterd scoreprogramma.

Mevrouw A.W.M.S.M. (Sjan) van den Born-van Roosmalen (56): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1980 is Sjan van den Born-van Roosmalen vrijwilliger bij Zwem- en Polovereniging Aegir in Eindhoven. Ze is lid van de kampcommissie en verricht hand- en spandiensten. Mevrouw van den Born gaf zwemlessen, was speaker bij wedstrijden, lid van de jubileumcommissie en medeorganisator van kienavonden. Ook is mevrouw van den Born vrijwilliger bij de Eindhovense Bowling Vereniging. Zij is penningmeester van de Vrijdagavondleague en medeorganisator van feestavonden.

Mevrouw A.A.B. (Guusta) Mathijsen-Eijsermans (86): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Mathijssen-Eijsermans is 27 jaar vrijwilliger bij RSZK Zorgprofessionals Merefelt. Zij is gastvrouw. Verder begeleidt zij bingoavonden, wandelt wekelijks met ouderen en helpt bij de welnessclub. Ook verricht zij in het restaurant diverse hand- en spandiensten. Ook bij het Rode Kruis, afdeling Veldhoven was mevrouw Guusta Mathijssen-Eijsermans vrijwilliger. Zij was verzorger tijdens bijzondere vakanties en was actief als gastvrouw. Verder zette zij zich in bij de jaarlijkse Ziekendag en begeleidde ze de gasten. Mevrouw Mathijssen-Eijsermans was ook patiëntenvervoerder bij het Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Daarnaast is mevrouw Mathijssen-Eijsermans bestuurslid van de bewonerscommissie Veldhoven, onderdeel van Wooninc.

Mevrouw W.J.M.B. (Ine) Loijen-van Boekel (62): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ine Loijen-van Boekel was secretaris en is vrijwilliger bij korfbalvereniging B.I.O. in Oerle. Sinds 2001 is ze bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Koers van Oers. Deze stichting verzorgt 11x per jaar het dorpsnieuwsblad. Ine Loijen-van Boekel is redactielid, tekstcontroleur en medewerker tijdens de boekenmarkt. Ook is zij contactpersoon en medebeheerder van de Publicatieborden Oerle. Ze beheert drie houten publicatieborden waarop verenigingen, stichtingen en andere organisaties hun komende activiteiten en evenementen aankondigen. Daarnaast is Ine Loijen vrijwilliger bij werkgroep ‘KerstMeeMekoar’ van Dorpsvereniging Oerle. De werkgroep brengt diverse Oerse verenigingen, buurten, horeca en individuen samen, weet deze enthousiast te maken en bundelt de ideeën tot onder andere sfeervolle ‘kerstwandelingen’. Mevrouw Loijen-van Boekel was ook mantelzorger voor haar ouders en haar tante. Zij verzorgde en begeleidde haar tante naar huisarts, ziekenhuis en podotherapeut. Voor haar ouders verrichtte zij allerlei hand- en spandiensten.

De heer G.A.M. (Gerard) de Wilt (75): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard de Wilt is voorzitter van Stichting Dorpscentrum Veldhoven. Ook is hij bestuurslid van Wijkplatform Veldhoven-Dorp. Al jaren is hij een waardevolle medestander van het Wijkplatform om zaken op het gebied van leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren. Ook is hij mede-initiatiefnemer, organisator en bestuurslid van Echt Veldhovenz on ice. Daarnaast was de heer de Wilt voorzitter van de Wmo-raad Veldhoven. De Wmo-raad bepaalde mede het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo. De heer de Wilt is voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Veldhoven-Dorp en van Kring KBO de Kempen. Ook is de heer De Wilt al jarenlang lid van de politieke partij Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) en zet zich in voor leefbaarheid in wonen, werken en verblijven binnen de gemeente Veldhoven.

De heer E.E.R.M. Thomeer (47): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

De heer E.E.R.M. Thomeer is al decennia lang buitengewoon verdienstelijk voor het Korps Mariniers, het Commando Zeestrijdkrachten en de krijgsmacht als geheel. De betekenis van zijn werk binnen Defensie gaat veel verder dan het vervullen van diverse functies. Met zijn visie op samenwerking heeft hij belangrijke beleidsmatige en operationele ontwikkelingen tot stand gebracht en heeft hij bijzondere verdiensten betoond tijdens uitzendingen. De vele vernieuwingen die hij heeft gebracht, geïnitieerd en ontwikkeld, zijn van grote betekenis voor de krijgsmacht als geheel en voor het Commando Zeestrijdkrachten en het Korps Mariniers in het bijzonder. De heer Thomeer is op en top militair en zet zich in voor nationale en internationale belangen met een grote maatschappelijke betrokkenheid.