zaterdag 20 juli 2024

Lintjesregen ook in Veldhoven

Het traditionele uitdelen van de lintjes heeft vandaag weer plaatsgevonden. Van de landelijke 2815 lintjes werden er 15 opgespeld in Veldhoven. Vanochtend vroeg stonden burgemeester Mikkers en zijn vrouw al paraat om in een versierde auto Veldhoven rond te rijden en de speldjes persoonlijk te overhandigen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In Veldhoven zijn drie gedecoreerden gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn de heer Egbert Gramsbergen, de heer Maarten Haasnoot en de heer Theo Magermans. Onder andere voor de vrijwillige inzet in de zorg voor verstandelijk beperkten en het ontwikkelen van zonne-energie in Nederland en daarbuiten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Naar de ridders zijn er nog eens 12 gedecoreerden die als Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd. Dit zijn: Mark Baselmans, Addy van den Boom-de Cock, Jan Bressers, Henk Coolen, Wald Gündlach, Jan Heeren, Stan Reniers, Sjef van Rooij, Johan Sanders, Gonnie Schuur-Stierman, Thieu Vlemmix en Harrie Withoos.

Lintjes
Sinds 1892 worden de lintjes traditioneel uitgereikt aan mensen die zich bijzonder nuttig hebben gemaakt voor de samenleving. Sinds 1996 zijn daar echter pas 6 gradaties aan verbonden:

  1. Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau
  2. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
  3. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
  4. Officier in de Orde van Oranje-Nassau
  5. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  6. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Met name de onderste twee rangen worden het vaakst uitgereikt. Het komt zelden voor dat er een rang hoger wordt opgespeld.

Naast het ontvangen van een lintje, is er een 17-pagina tellend document waarin precies beschreven staat hoe je een lintje moet dragen. Deze is hier te vinden.