woensdag 19 juni 2024

Meerveldhovense kerk heet voortaan Christus Koning

Sinds zondag 20 september, de feestdag van de H. Lambertus, is de roepnaam van de kerk in Meerveldhoven niet langer Lambertuskerk, maar “Christus Koning”-kerk, de naam die verreweg de meeste keren genoemd is bij de suggesties. De officiële naam van de kerk aan de Kerkstraat-Zuid in Meerveldhoven blijft ongewijzigd: ‘Onze Lieve Vrouw Visitatie’.

De naam ‘H. Lambertus’ was een roepnaam die het gebouw kreeg toen het in de 19e eeuw de kerk werd van de Lambertusparochie. De traditie wordt voortgezet, nu ze de parochiekerk geworden is van de fusieparochie Christus Koning, die heel Veldhoven en Meerhoven omvat. Na de sluiting van de vijf andere kerken, blijft eind november volgend jaar de Christus Koningkerk over als het enige katholieke kerkgebouw. In die kerk komen de beelden te staan van de zes patroonheiligen, onder wie Lambertus. Ook zullen hun feestdagen ook in de toekomst gevierd blijven worden.

In een cirkel gaven de parochianen van de voormalige Lambertuskerk aan wat zij willen bijdragen aan de nieuwe geloofsgemeenschap. De inbreng van de andere kerken zal daar telkens bij de sluiting in een eigen cirkel bijkomen, zodat een groot gezamenlijk kunstwerk ontstaat.