zaterdag 22 juni 2024

PostNL past netwerk brievenbussen in Veldhoven aan

Den Haag – PostNL past de komende tijd in Nederland het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat er steeds minder post verstuurd wordt. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verdwijnen of worden verplaatst naar plaatsen waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk. In Veldhoven blijven na de aanpassing 21 brievenbussen over.

Brievenbussen moeten voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Bij het bepalen van de locaties houdt PostNL rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Na de aanpassingen in het brievenbusnetwerk, die op 23 juni 2017 afgerond moeten zijn, blijven in de gemeente Veldhoven 21 brievenbussen over, waaronder 2 nieuwe locaties, namelijk de Rapportstraat in Veldhoven-Dorp en de Schaatsenmaker in ’t Look. Er verdwijnen 19 brievenbussen. Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen.

In “Brievenbussen Veldhoven” zijn de locaties te vinden waar na 23 juni in de gemeente Veldhoven brievenbussen in gebruik blijven en welke locaties gaanvervallen.