woensdag 19 juni 2024

Veldhoven tekent Participatieconvenant Brainport Assembly

Donderdag 24 maart zette wethouder Mariënne van Dongen namens gemeente Veldhoven haar handtekening onder een convenant met Brainport Assembly BV en stichting Brainport Assembly. Doelstelling van dit convenant is om mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan werk te helpen.

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kunnen nog steeds moeilijk werk vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Het assemblagebedrijf Brainport Assembly BV en de stichting Brainport Assembly zetten zich in voor deze doelgroep. Brainport Assembly BV biedt arbeidsplaatsen en de stichting Brainport Assembly biedt aanvullende coaching en begeleiding, gericht op blijvende inzetbaarheid. Nu de gemeente Veldhoven het samenwerkingsconvenant heeft ondertekend, kan zij voortaan Veldhovenaren aanmelden voor dit traject.

Brainport Assembly is een assemblagebedrijf dat grotendeels mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Zij werken volgens de principes van ‘Worldclassmanufacturing’ waarmee zij optimale kwaliteit met realistische productiviteit realiseren.

Op de foto zijn de ondertekenaars van het convenant te zien. Van links naar rechts zijn dit Hans Rutjes (voorzitter Stichting Brainport Assembly), Lars van der Hoorn (directeur Brainport Assembly BV) en Mariënne van Dongen (portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Participatie).