woensdag 17 april 2024
Baantjeszwemmers kunnen weer terecht

Voorstel behoud Veldhovens zwembad naar gemeente

Veldhoven – Op 12 juli besloot de Veldhovense gemeenteraad de eerder door haar gestelde kaders niet aan te passen, waardoor zwembad Den Ekkerman op (korte) termijn moet worden gesloten. In vervolg daarop heeft een externe werkgroep “Behoud Zwembad” een plan uitgewerkt dat mogelijkheden biedt om een zwembad voor Veldhoven te behouden.

Na een uitgebreid onderzoek is de Werkgroep Behoud Zwembad, die bestaat uit vertegenwoordigers van zwembad Den Ekkerman, zwemvereniging Njord en twee externe adviseurs, tot de conclusie gekomen, dat met de bouw van een nieuw zwembad, in combinatie met een horecafunctie, er een goed programma aangeboden kan worden aan de bewoners en verenigingen van Veldhoven. In het plan moet het zwembad de kernactiviteiten faciliteren en, in combinatie met een intensieve samenwerking met de verenigingen, is er een betere exploitatie mogelijk.

Het onderzoek toont onder meer aan dat een nieuw zwembad met 3 baden ten opzichte van 2 baden, zowel functioneel als qua exploitatie, de meest gunstige voorwaarden oplevert. Zo kan de watertemperatuur per bad voor de gewenste toepassing geoptimaliseerd worden, de verhuurbaarheid is groter bij 3 baden, terwijl de verwarmings- en bouwkosten bij 3 baden lager zijn. Het zou dan gaan om een sportbad van 25 x 17 meter, een instructiebad van 20 x 10 meter en een therapiebad van 12 x 8 meter. Er is in het plan geen mogelijkheid voorzien voor een waterpolo bassin met een breedte van 21 meter, maar baanzwemmen en waterpolotrainingen kunnen conform de richtlijnen worden gefaciliteerd. Daarnaast is er in het plan minder ruimte voor recreatief zwemmen, maar gebruik door doelgroepen (vooral ouderen) kan daarentegen stijgen.

De slotconclusie van de Werkgroep Behoud Zwembad is dat op basis van het voorgestelde plan, de variant nieuwbouw aantoont dat de kosten voor de gemeente Veldhoven niet groter zijn dan € 390.000,- à € 400.000,- per jaar, op basis van het exploitatieresultaat inclusief kapitaalslasten. Dit in tegenstelling tot de varianten die het college van Burgemeester en Wethouders in een eerder stadium aan de gemeenteraad presenteerde en jaarlijks een negatief resultaat kennen tussen € 560.000,- en € 655.000,-.

Het plan van de werkgroep Behoud Zwembad is deze week naar alle Veldhovense gemeenteraadsleden gestuurd met het verzoek dit plan onderdeel te laten uitmaken van de Algemene Beschouwingen op 8 november aanstaande.