woensdag 17 april 2024

Werken met de Digitale Overheid

Omdat de overheid van je verlangt dat je steeds meer zaken met de computer regelt – denk aan je belastingaangifte, verkrijgen van uitkeringen, toegang tot het UWV,…- is het project Digisterker gestart. Dit project is er op gericht om jou via voorlichting en cursussen digitaal sterker te maken.

Het project Digisterker is een landelijk initiatief, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project wordt in Veldhoven uitgevoerd door de Bibliotheek, de Gemeente Veldhoven, SeniorWeb en de Seniorenraad. Het project is gericht op alle inwoners van Veldhoven, van jong tot oud.

Als je nu nog weinig (of helemaal niet) van de computer gebruik maakt om zaken (bij de overheid) te regelen, dan is dit de kans om hier wat aan te doen.

Vanaf oktober 2016 worden er cursussen gegeven die jou meer vertrouwd maken met de computer en het gebruik van de digitale overheid vergemakkelijken. Afhankelijk van je kennis van de computer, is het verstandig om 1, 2 of alle drie de cursussen te volgen.

Cursus 1, ‘werken met PC, laptop of tablet’ is gericht op mensen die nog nooit iets met computers hebben gedaan. In drie lessen leer je een PC of laptop met muis en toetsenbord te bedienen of met apps te werken. Cursusprijs € 15,- (inclusief hand-outs).
Cursus 2: ‘werken met het internet’ is gericht op mensen die al enige computervaardigheden hebben en leert je om het internet te gebruiken. Cursusprijs € 15,- (inclusief hand-outs).
Cursus 3 tenslotte, ‘werken met de digitale overheid’ leert je hoe je een DigiD aanvraagt, hoe je gebruik maakt van Mijn Berichtenbox en hoe je omgaat met de meest voorkomende digitale overheidszaken. Deze cursus van vier lessen kost € 22,50 (inclusief cursusboek).

Voorafgaand aan de cursussen, wordt een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd waar dieper wordt ingegaan op de inhoud van het projekt Digisterker. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

9 mei, 19.00 uur in het Patronaat, Blaarthemseweg 18
20 mei, 19.00 uur in D’n Bond, Rapportstraat 29
7 september, 19.00 uur in d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18

Heb je geen gelegenheid om naar een informatiebijeenkomst te komen, dan kun  je ook informatie krijgen bij de Bibliotheek: persoonlijk tijdens openingstijden of telefonisch via nummer (040) 253 29 01.

logo-digisterker