donderdag 18 april 2024

Rekenkamercommissie onderzoekt toepassing Nota Samenspraak

RKC VeldhovenVeldhoven- De Rekenkamercommissie (een onderzoeksgroep van de gemeenteraad) gaat de toepassing van de Nota Samenspraak onderzoeken. De aanleiding tot dit onderzoek is het hoge belang dat de gemeenteraad stelt in het betrekken van de burger bij de werkzaamheden van de gemeenten. De Rekenkamercommissie (RKC) zal daartoe onder meer een aantal burgers interviewen over hun ervaringen met samenspraak.

De gemeente Veldhoven wil belanghebbenden (burgers, bedrijven, instellingen) nauwer betrekken bij de lokale besluitvorming. De gemeente wil daarbij niet alleen de burger horen of zich door hem of haar laten adviseren, maar vooral die burger actief betrekken bij projecten

12 Projecten

De basis van deze aanpak is de Nota Samenspraak die de gemeenteraad van Veldhoven in 2012 heeft vastgesteld. In deze Nota is een checklist opgenomen, waarmee kan worden vastgesteld of een onderwerp zich voor dit Samenspraakproces leent. Sinds de vaststelling van de Nota Samenspraak hebben 12 projecten dit traject volledig doorlopen en is voor 4 onderwerpen het proces nog gaande. De RKC onderzoekt hoe deze processen zijn verlopen, welke knelpunten zijn opgetreden en hoe de toepassing van de nota kan worden verbeterd. Een belangrijke onderzoeksvraag is hoe de burgers het samenspraakproces hebben ervaren.

Interviews met burgers

De rekenkamercommissie onderzoekt vier casussen: overlast kermis Zeelst, Stadsvisie, Parkeerbeleid en de Alderstafel (Eindhoven Airport). Naast het gebruikelijke dossieronderzoek en de ambtelijke en bestuurlijke interviews, zullen in de komende weken bij deze onderwerpen betrokken externe deelnemers worden benaderd om hun ervaringen met de rekenkamercommissie te delen. Op deze wijze kan een goed beeld ontstaan over de resultaten van de samenspraakprocedures en de mogelijke verbeterpunten daarin.

(6 mei 2016)