woensdag 19 juni 2024

Geschiedenis Veldhoven-Dorp, door Meester Rijken

De stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken geeft een nieuwe publicatie uit over de duizendpoot en Hoofdonderwijzer Cees Rijken. Hij was een belangrijk man in het Veldhovense dorpsleven en maakte veel aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Het ruim 100 pagina’s bevattende en rijk geïllustreerde boek verschijnt eind november.

Meester Rijken is bij de oudere Veldhovenaren een begrip: de dorpsonderwijzer die een zwak had voor geschiedenis, archeologie en de natuur. Vijftig jaar lang, van 1880 tot 1930, heeft hij in Veldhoven voor de klas gestaan en heeft hij op allerlei manieren een rol gespeeld in het Veldhovense dorpsleven.

In mei 1941 begon hij op 79-jarige leeftijd met het uitwerken van zijn aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Hij doopte zijn werk als “Beschrijving van Velhoven”. Zijn gezondheid liet hem echter in de steek waardoor hij zijn geschiedbeschrijving over Veldhoven-Dorp niet kon afmaken. Op 4 januari 1942 overleed hij.

75 Jaar na zijn overlijden is het hoogtijd om zijn onvoltooide werk af te maken. De stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken heeft die taak graag op zich genomen. Het heeft het werk van meester Rijken zoveel mogelijk in tact gelaten. Enerzijds omdat het zeer lezenswaardig is, anderzijds om de grondlegger van de Veldhovense geschiedschrijving alle eer aan te doen die hem toekomt. De door meester Rijken opgetekende geschiedenis is een mooie combinatie van historische feiten en verhalen over het dorpsleven. Het boek gaat uiteindelijk ruim 100 bladzijden tellen, is geheel full-colour uitgevoerd en is rijk geïllustreerd met foto’s van Veldhoven-Dorp en van archeologische vondsten van meester Rijken.

Het boek verschijnt eind november voor een prijs van € 18,50 maar kan bij inschrijving tot 15 oktober voor € 16,00 worden besteld. Dit kan op twee manieren:
• Overmaken van € 16,00 per boek naar rekeningnr NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. de Stichting Veldhoven-Dorp-HB, o.v.v. naam en adres. In dat geval kan het boek afgehaald worden op nog nader bekend te maken adressen. Verzending per post is ook mogelijk na contact via veldhoven-dorp@gmail.com of via één van de onderstaande telefoonnummers.
• Telefonische bestelling via 040-2537686, 040-2535773 of 040-2053276 en betaalt het bij afhalen.

De foto laat Veldhoven-Dorp zien omstreeks 1918. Rechts staat het woonhuis van meester Rijken en de school op de hoek Dorpstraat/Rapportstraat. Rechts, met witte hoed, op de tramrails, staat Johan Rijken, daarnaast meester Rijken en daarnaast (met fiets) postbode Piet Seegers.