woensdag 24 april 2024
Foto illustreert het muziekakkoord van Art4U

Ondertekening Muziekakkoord muziekschool Art4U

Centrum – Op woensdagmiddag wordt in Theater de Schalm een muziekakkoord ondertekend. Het gaat over het belang van kwaliteitsvolle muziekles voor elk kind. Art4U wil in Veldhoven, Bergeijk en Eersel ook in de komende jaren ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk muziek in de klas gemaakt kan worden. Met de ondertekening van het Muziekakkoord onderstrepen alle belanghebbende partijen deze ambitie.

De ondertekening gebeurt onder toeziend oog van de wethouders kunst en cultuur samen met een groot aantal belanghebbenden in Veldhoven, Bergeijk en Eersel. De onderwijscoördinatoren van Art4U, Patrick Geboers en Dave Ververgaard verzorgen een passende invulling van de middag. In samenwerking met Theater De Schalm zal de ondertekening op een bijzondere wijze in beeld worden gebracht. Korte interviews, filmpjes en een live schakeling naar de Méér Muziek in de Klas inspiratiesessie van professor Erik Scherder staan op het programma. Erik Scherder laat op een fascinerende manier zien wat muziek doet met de ontwikkeling van het kinderbrein.

Art4U Kunsteducatie is al ruim 15 jaar bezig om muziek in de klas structureel op de kaart te zetten voor alle basisscholen in de drie gemeenten. Ruim 6500 leerlingen krijgen hierdoor structureel muziekonderwijs. Vakdocenten van Art4U verzorgen deze schoolbrede muzieklessen. Voor de kleuters is er Muziek en Beweging, groepen 3 en 4 leren in de “Muziekbende”-lessen muzikale basisvaardigheden en vanaf groep 5 wordt er gezongen in de Zangklassen of geblazen in de Blazersklassen. Verder kan in groep 5, 6 en 7 gekozen worden uit een Ukeleleklas, een Percussieklas, een Accordeonklas of een Keyboardklas. Groep 8 gaat zelfs een eigen popsong maken en opnemen in de Art4U opnamestudio. Dit alles gebeurt onder leiding van enthousiaste docenten. Met de gehonoreerde MuziekMatch-subsidie die bij het aanstaande Muziekakkoord hoort kunnen er violen en celli worden aangeschaft zodat er vanaf nu ook een heuse strijkersklas op school kan worden verzorgd.

De belanghebbende, betrokken partijen zijn: de drie gemeenten, het onderwijs vertegenwoordigd door alle schooldirecties en de schoolbesturen SKOzoK, Veldvest, KempenKind en RBOB, alle lokale muziekverenigingen, de combinatiefunctionarissen cultuur van de drie gemeenten, Fontys HKE PABO Eindhoven, Fontys Academie voor Muziekeducatie Tilburg, De Blaasinstrumentenspecialist Veldhoven en Keyboardcentrum Eindhoven, Theater De Schalm, Theater De Kattendans, Service-organisatie “Ronde tafel 166 Veldhoven” en uiteraard Art4U Kunsteducatie.

De ondertekening wordt muzikaal omlijst door de live-band “Marshmallow Moonshine”, waarvan de muzikanten ook als docent actief zijn met Meer Muziek in de Klas.

Genodigden kunnen deze middag via een livestream volgen.

De opname van het ondertekenings-evenement zal nadien via Social Media worden gedeeld zodat belangstellenden het programma terug kunnen kijken. De inspiratiesessie door Erik Scherder is uitsluitend te volgen door genodigden in de livestream.