donderdag 29 februari 2024

Open avond bij archeologische vondsten Huysackers

Geïnteresseerde Veldhovenaren en omwonenden uit de omgeving kunnen op woensdag 5 april van 19.00 tot 20.15 uur deelnemen aan een rondleiding op de archeologische opgraving op de plaats van het toekomstige dorp Huysackers en de Zilverbaan.

In opdracht van de gemeente Veldhoven graven sinds begin oktober 2016 archeologen een gebied van ruim vijftien hectare systematisch op. Dat gebeurt door middel van vijftien meter brede en honderden meters lange sleuven (zogenaamde transecten). Momenteel onderzoeken zij de laatste grote transecten met daarin onder andere veel bewoningssporen uit de Middeleeuwen (circa 700 – 1250 na Chr.). Daarnaast graven ze sinds enkele weken alle waterputten op die tijdens het hele onderzoek zijn aangetroffen. Dit doen ze met behulp van bronbemaling om de putten droog te kunnen onderzoeken. In de waterputten zijn al diverse bijzondere houten voorwerpen aangetroffen, waaronder twee houten ploegscharen uit de midden-ijzertijd (circa 500 v. Chr.). Het onderzoek wordt eind april afgerond.

Archeologen vertellen

De archeologen geven tijdens de rondleiding een toelichting op de aangetroffen sporen en vondsten en leggen uit hoe een moderne opgraving in zijn werk gaat. Dit biedt een uitgelezen kans om het opgravingswerk eens van dichtbij te bekijken. Uiteraard zijn ook schoolgaande kinderen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt het beste dichte schoenen of laarzen dragen.

Vertrekpunt rondleiding

U kunt zich melden bij de ingang van de opgravingsbasis bij de werkplaats van Ergonbedrijven aan de Roskam (naast nummer 48). Dit is de verbindingsweg tussen Sondervick en Zittard. Houd rekening met een beperkte parkeergelegenheid.