woensdag 24 april 2024
museum 't Oude Slot
Museum 't Oude Slot

Subsidie VSB-fonds voor museum ’t Oude Slot

Zeelst – Het VSB-fonds verleent Museum ’t Oude Slot een subsidie van 25.000 euro voor het opzetten van een collectiehuis. In dit collectiehuis is de vaste collectie van het museum doorlopend te zien in een open depot.

Naast tijdelijke exposities kunnen bezoekers altijd de gebruiksvoorwerpen en volksprenten zien. Een groot deel van de gebruiksvoorwerpen komt uit de collectie Maas-Rooijakkers. Deze subsidie is een begin om de plannen uit te kunnen voeren.

De objecten die het museum tentoonstelt hebben zoveel mogelijk een relatie met Veldhoven. Het museum werkt aan de uitbreiding van de collectie Veldhoven. Onlangs maakte cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers bekend een collectie ter waarde van 450.000 euro die het museum in bruikleen had, door hem grotendeels wordt geschonken in de komende jaren. In de coronatijd heeft het museum alle objecten uit de collectie digitaal toegankelijk gemaakt in de Brabant cloud.

Ook een unieke collectie dia’s maakt straks onderdeel uit van de collectie in het collectiehuis. Ze zijn in 1985 in opdracht van het Instituut voor Culturele Antropologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen gemaakt als documentatie van de collectie Maas-Rooijakkers. Samen vormen ze een unieke visuele beeldcollectie van de materiële cultuur van het Oost-Brabantse platteland, op basis van een grotendeels verloren gegane verzameling. Want naast de objecten die nog onderdeel uitmaken van de museumcollectie en objecten die zijn terug gegaan naar bruikleengever Gerard Rooijakkers, zijn ook de objecten die in 1994 verloren zijn gegaan bij de veilingbrand gedocumenteerd. Het museum had indertijd een depot bij de veiling.