dinsdag 16 juli 2024

Informatiebijeenkomst voor Survivors op 16 april

Op 2 en 3 juni 2018 wordt de vierde editie van SamenLoop voor Hoop Veldhoven gehouden. In dit 24 uur durend evenement lopen teams 24 uur, in estafettevorm, rondes op de atletiekbaan om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de SamenLoop voor Hoop zijn er verschillende hoogtepunten; zoals de openings- en kaarsenceremonie en de KinderSamenLoop. Daarnaast is er een braderie waar de teams activiteiten houden en er is er volop amusement. Voor survivors wordt op 16 april een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Survivors, mensen die ooit de diagnose kanker hebben gehad, zijn de belangrijkste deelnemers aan de SamenLoop voor Hoop. Zij lopen gezamenlijk de eerste ronde en worden hierin aangemoedigd door teams en bezoekers. Daarnaast worden de Survivors volop in het zonnetje gezet; zij krijgen een speciaal verwenprogramma aangeboden. Onderdelen hiervan zijn: een diner, ontbijt, schoonheidsbehandelingen, massages, creatieve workshops etc. Zonder Survivors is een SamenLoop voor Hoop niet mogelijk!

Daarom wordt er een speciale informatiebijeenkomst voor Survivors en hun naasten georganiseerd. Deze avond is op maandag 16 april om 19:30 uur in de kantine van atletiekvereniging GVAC in de Kempen Campus aan de Knegselseweg 40 te Veldhoven. Hier wordt uitgelegd wat SamenLoop voor Hoop is, wat de rol is van Survivors en hoe het programma er uit ziet.

Voor meer informatie, zie de website: www.samenloopvoorhoop.nl/veldhoven