zondag 23 juni 2024
stockfoto van een bouwkraan

Afspraak met woningcorporaties: 700 woningen erbij in 5 jaar

Veldhoven – Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf en Wooninc. gaan ruim 700 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in de komende 5 jaar. Dat hebben de Veldhovense woningcorporaties afgelopen woensdag afgesproken met de huurdersvertegenwoordiging en de gemeente.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke opgaven, zoals prettig samenleven in de wijken, ondersteunen van kwetsbare personen en de verduurzaming van de woningen. Ieder jaar maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordiging om invulling te geven aan de doelen uit de gemeentelijke woonvisie (2016). Dit is een verplichting vanuit de Woningwet. De afspraken kijken steeds vijf jaar vooruit. Wethouder Hans van de Looij benadrukt: ‘De enorme krapte op de woningmarkt vraagt een grote investering van de corporaties. Deze afspraken geven daar zorgvuldig invulling aan. Er wordt niet alleen gezorgd voor voldoende woningen, maar er is ook aandacht voor doelgroepen die extra aandacht nodig hebben.’

Nieuwbouw
De hoogste prioriteit ligt bij het realiseren van voldoende nieuwe sociale huurwoningen. Samen kunnen de corporaties in ruim 700 nieuwe sociale huurwoningen investeren. Het vraagt nog wel een inspanning van gemeente en corporaties om voldoende locaties te vinden voor deze woningen. Er komen niet alleen gezinswoningen, maar ook nultredenwoningen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor ouderen of mensen met een beperking. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over middenhuurwoningen, via Stayinc., de commerciële dochter van Wooninc.. Ook worden er mogelijk meer tijdelijke woningen of andere vormen van flexwonen gerealiseerd.

Doelgroepen
Er is speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie, zoals ouderen die willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning, en jongeren die wel zelfstandig willen wonen, maar niet makkelijk in aanmerking komen voor een woning omdat ze geen inschrijfduur hebben kunnen opbouwen.
De inzet van corporaties en gemeente gaat niet alleen naar de woning zelf, maar ook naar de mensen die erin wonen. Naar mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege Corona, omdat ze langer thuis moeten blijven wonen of omdat zij zorg en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren.

Verduurzaming
Gemeente en corporaties hebben een concrete gezamenlijke opgave in het verduurzamen van de woningen. Er is tijdens de renovaties in de afgelopen jaren al veel gedaan aan de energiezuinigheid van de woningen. En de corporaties werken een routekaart uit naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. De huurdersvertegenwoordigingen werken samen met de corporaties en de gemeente om de huurders goed mee te nemen in deze ontwikkelingen.

Eén reactie

  1. Klinkt als een goed plan, ik ben benieuwd naar welke locaties ze uitkiezen.

    ( ik lees geen dure hoogbouw en voor ouderen ook geen half verdiepte parkeergarages )